Жангалиева Рая Уалиоллақызы

jangalieva

 

магистр экономических наук

 

{tab=ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

Тегі      Жангалиева

Аты       Рая

Әкесінің аты  Уалиоллақызы

Туылған күні 15.01.1973 жыл

Туылған жері  Чапай ауданы, Рыбцех поселкесі 

Жалпы еңбек өтілі 20 жыл

Педагогикалық жалпы  еңбек өтілі 20 жыл

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі 12  жыл

Ғылыми дәрежесі   жоқ

Байланыс телефоны 8(7112)  509675 

Ұялы телефон  8775 285 6270 

E-mail:       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

{tab=БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

1.2002 ж. шілде айында Алматы қаласында Қазақ ұлттық аграрлық университетінде білім дәрежісін көтеру курсын бітірді; Сертификат .

2.2005 жылдың ақпан айында Алматы қаласындағы Т. Рыскулов атындағы ҚазЭУ-де 

3.« Есеп және аудит» мамандықтары бойынша кредиттік технология жүйесін енгізу курсы» бойынша біліктілігін көтерді;  Сертификат № 626 ; Алматы  қаласы 23-25 ақпан 2005 жыл.

4.2006 жылы 05-14 қазан аралығында Орал қаласында  кәсіби бухгалтерлердің институты және Технопарк  «Алгоритм» ұйымдастырған САР және СІРА бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсынан өтті. 

5.1-сертификат «Финансовый учет 1»; 

6.2-сертификат «Налгоги и Право»; 

7.3-сертификат  «Управленческий учет».

8.2010 жылдың  29 қарашасынан 11 желтоқсан  аралығында  біліктілікті арттыру курсы Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде  72 сағат көлемінде  «Аудит»  курсы. Сертификат № 2650. 11.12. 2010 жыл

 

{tab=СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ ҚАТЫСУЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ} 

1.2010 жылы 15 қазан- 21 ақпан аралығында М.Өтемисов атындағы БҚМУ КБА және ҚДО-ның «Эдвайзердің кәсіби құзіреттілігі»  семинар трениг70 сағат. Сертификат № 222;

2.2011 жылы 29 қазанда «Зерде Холдинг» АҚ басшылығымен ұйымдастырылған «Электронное правительство и электронные услуги» тақырыбында семинар курс .  Куәлік ;

3.2012 жылдың 5-7 наурызында «Институт директоров » институты өткізген «Копоративное управление» семинары. Сертификат;

4.2012 жылдың наурыз айында  АҚ «НЦНТИ» және THOMSON REUTERS  және Sprinqerlink  кәсіпорындарымен ұйымдастырылған оқу тренинг. Сертификат 

5.семинар «ELSEVIER BV» 2014 ж. Қараша  (сертификат)

6.«Тәжірибеге бағытталған оқыту» атты семинар тренингінен  өттім 28.01. 2015 ж.  (сертификат)

 

 

{tab=ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ}

2001 

1.Материалдық емес активтер түсінігі және оның есебінің ерекшелігі. (статья) ЗКГУ,  Вестник, 2001г.

 

2003

2.Определения и область применения консолидированной отчетности (статья) ЗКГУ, Вестник, 2003г.

3.БҚО-да азық-түлік нарыгын құрудагы өңдеу кәсіпорындарының ролі (статья) Международная конференция; Актобе Оренбург,АГУ 2003г, ноябрь 

 

2004

4.Батыс Қазқстан облысында азық-түлік нарығын  құрудағы нарық бағасының ролі (статья); Международная научно-практическая конференция Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента; 19-21 мая 2004 года;

 

2006

5.«Кредиттік технология үрдісінде қаржылық сабақтарды оқытудың ерекшеліктері» ; научно-практической конференция «Технологии информационных систем в образовании»( г. Уральск, 14-15 апреля 2006 года )

6.Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметіне сыртқы сауда саясатының әсері (статья); Международная научно-практическая 

конференция (г.Уральск, 23-24 июня 2006г.) ЗКАТУ им.Жангирхана;

7.Кәсіпорынның сыртқы сауда саясатын реттеудің кейбір жолдары(статья);Международная научно-практическая конференция (г.Уральск, 25-26 мая 2006года) ЗКГУ им.М.Утемисова;

8.«Батыс Қазақстан облысындағы азық-түлік нарығының сұраныстары мен ұсыныстарын талдау» статья; Международная научно-практическая молодых ученых конференция (г.Астана, 26 мамыр  2006г.)

 

2010

9.«БҚО еңбек нарығының ынталандыру механизмдері» статья; Международная научно-практическая конференция (г.Уральск, 27-28 мамыр 2010 г.) ЗКГУ им.М.Утемисова;

 

2012

10. «Ортақ экономикалық кеңестік жағдайында Қазақстандық бухгалтерлік есептің даму жағдайы мен болашағы» статья 2012 жылы №3 «Научный мир Казахстана» журнал;

11. «Социально-предпринимательские корпорации: региональные институты развития в Республике  Казахстан » статья ; Қазіргі экономиканың мәселелері тақырыбындағы ғылыми-тәжірибелік конфенренция материалдары  26-27 сәуір, 2012 жыл, М.Өтемісов атындағы БҚМУ;

 

2013

12. «Шағын және орта кәсіпкерлікке салық салу жағдайы» статья; «Қазақстанның  жаңа қалыптасқан бағытының экономикалық саясаты» атты республикалық ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары 10 қазан 2013 жыл; М.Өтемісов атындағы БҚМУ;

 

2014

13. «Налоговое регулирование субъектов малого предпринимательства в Республике Казахстан» статья; «Жаңа әлемдегі жана жастар» (Талдықорған, 2014), Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары; УДК:  336.2(574) 108-110  беттер;

14. «Батыс Қазақстан облысында шағын және орта бизнес субъектілерінің жағдайы және салық салуды жетілдіру жодары» статья; (БҚИГУ, Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының хабаршысы  Ғылыми журн ал, 2 (27) 2014 ж., УДК:  336.2(574), 254-263 беттер;

15. «ЭКСПО-2017 »  көрмесінің Қазақстанның шағын жіне орта бизнесінің дамуына әсері» статья; «Перспективы инновационного развития Казахстана»- республиканская научно-практическая конференция , посвященная международной выставке «ЭКСПО - 2017»-ЗКГУ им.М.Утемисова, г.Уральск, декабрь 2014 г., стр.169-174;

 

{tab=ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ}

«Implementation of management accounting system construction company»; 5 th In ernational Scientific Conference“Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings”Hosted by the CIBUNET Publishing February 12, 2014  New York, USA: p 190-192; В соавторстве с Мустафиной А.С.

 

{tab=ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ}

1.Бухгалтерлік есеп теориясы. Бух-к есеп және аудит факультетінің 07.07,мамандыгы студенттерге арналган ЗКГУ-2001ж Р и О Пр Ленина 188 ,500 экз. 4 п л. (соавт. с Шамгоновым А Ш. ).

2.Басқару есебі және аралық қаржылық есебі пәндерінен орындалатын курстық жұмысты жазуга арналган методикалық нұсқау; ЗКГУ-2003ж .Р И О,  Пр.Ленина 188,   50 экз;

3.Методические пособие по выполнению дипломних  работ для студентов по спец  07.07.40; (соавт. с Нугманова М.К.). ЗКГУ-2003ж .Р И О,  Пр.Ленина 188,   50 экз; 2003 год.

4. «Есеп және аудит»  мамандығы бойынша студенттерге арналған «Бухгалтерлік есеп принциптері» пәнінен оқу құралы; « Полиграф сервис» баспаханасы, Орал қаласы, Л.Толстой көшесі,27/6, 50 экз.  2005 жыл;

5. Методические указания для СРС и СРСП по предмету  « Аудит  хозяйствующих субъектов» для студентов очного и заочного обучения по спец. 050508 «Учет и аудит»; « Полиграф сервис» баспаханасы, Орал қаласы, Л.Толстой көшесі,27/6, 50 экз. 2005 жыл;

6.«Есеп және аудит»  мамандығы бойынша сырттай оқитын  тудент тер үшін   «Бухгалтерлік есеп » пәнінен орындалатын бақылау жұмысына методикалық нұсқау; «Полиграф сервис» баспаханасы, Орал қаласы, Л.Толстой көшесі,27/6, 50 экз.  2006 жыл;

7.«Есеп және аудит»  мамандығы бойынша  оқитын  тудент тер үшін   «Саудадағы, құрылыстағы, ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктері» пәнінен орындалатын СОӨЖ арналған методикалық нұсқау; « Полиграф сервис» баспаханасы, Орал қаласы, Л.Толстой көшесі, 27/6, 50 экз.  2006 жыл;

8.«Есеп және аудит»  мамандығы бойынша  оқитын  тудент тер үшін   «Аралық қаржылық есебі басқару есебі және пәндерінен орындалатын курстық жұмысты жазуга арналган методикалық нұсқау»;  М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ баспаханасы, Сарыайшық көшесі 34, офсет қағазы.Көлемі 2 б.қ, таралымы 50 дана; 2007 жыл.

9.Программа производственной практики для студентов специальности «Учет и аудит» (очной и заочной формы обучения); М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ баспаханасы, Сарыайшық көшесі 34, офсет қағазы.Көлемі 2 б.қ, таралымы 50 дана; 2007 жыл.

10.«Есеп және аудит»  мамандығы бойынша  оқитын студенттерге арналған өндірістік тәжірибе бағдарламасы; М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ баспаханасы, Сарыайшық көшесі 34, офсет қағазы.Көлемі 2 б.қ, таралымы 50 дана; 2007 жыл.

11.Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Аудит 1,2» для студентов специальности «Учет и аудит» (очной и заочной формы обучения); М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ баспаханасы, Сарыайшық көшесі 34, офсет қағазы.Көлемі 2 б.қ, таралымы 50 дана; 2007 жыл.

12.«Есеп және аудит»  мамандығы бойынша  оқитын студенттерге арналған    «Аудит 1,2» пәнінен орындалатын курстық жұмысты жазуга арналган әдістемелік кенестер»;  М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ баспаханасы, Сарыайшық көшесі 34, офсет қағазы.Көлемі 2 б.қ, таралымы 50 дана; 2007 жыл.

13.«Есеп және аудит»  мамандығы бойынша  оқитын студенттерге арналған    «Диплом жұмысын орындауға  арналган  методикалық нұсқау»;  М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ баспаханасы, Сарыайшық көшесі 34, офсет қағазы.Көлемі 2 б.қ, таралымы 50 дана; 2007 жыл.

14. «Қаржылық есеп I» пәнінен оқу құралы; БҚМУ баспаханасы; 20 дана; 2011 жыл;

15.«Основы бухгалтерского учета»;  в соавторстве с Нугманова М.К., Мустафина А.С. ISBN 978- 601-266-236-8  УДК 657 ББК 65,052 Учебник , Уральск: РИЦ ЗКГУ им. М.Утемисова, 2014, 235 стр.

16.Практикум по дисциплине «Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО»;   в соавторстве с Нугманова М.К., Мустафина А.С. УДК 657.01(076) ББК 65.052 Н 87 Уральск: РИЦ ЗКГУ им. М.Утемисова, 2015, 252 стр.

17.«Сборник тестовых заданий по дисциплине Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО» ; в соавторстве с Нугманова М.К., Мустафина А.С.  УДК 657.01(079)ББК 65.052 Н 87Уральск: РИЦ ЗКГУ им. М.Утемисова, 2015 г., 90 стр.

18. «Программа  профессиональной  (производственной, преддипломной) практики» для студентов специальности  5В050800-«Учет и аудит  (очного и заочного обучения);  в соавторстве с Нугманова М.К., Мустафина А.С. УДК 657.01 (072) Уральск: РИЦ ЗКГУ им. М.Утемисова, 2015 г., 50стр.

19. «5В050800-«Есеп және аудит» (күндізгі және сырттай) мамандығының студенттері үшін кәсіптік (өндірістік, диплом алдындағы) сараман бағдарламасы» 

20. «Финансовый учет в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности» в соавторстве с Нугманова М.К.,

 

 

{tab=ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРЫ}

1. Бухгалтерлік есеп қағидалары» пәнінен электронды оқу құралы; БҚМУ; 2011 жыл;

 

 

{tab=ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ}

1.2012 жылы желтоқсан айында  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыруға арналған  конкурсына  «Аймақтық тұрғын үй коммуналдық кешенінде қуатты үнемдеу жүйесін басқару» атты ғылыми жоба құрастыру  құрамында қатыстым.

 

{tab=ВИДЕОЛЕКЦИЯЛАР ТІЗІМІ}

«Есеп және аудит» мамандығы бойынша  «Қаржылық есеп I» пәнінен видеолекция жиынтығы 

{tab=ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ}

 

1.Бухгалтерлік есеп негіздері:Есеп және аудит

2.Қаржылық есеп 1:Есеп және аудит -Қаржылық  есеп 1

3.Қаржылық есеп 2:Есеп және аудит -Қаржылық  есеп 2

4.Экономика салаларындағы салық есебі:Есеп және аудит

5.Бухгалтерлік есеп және аудит:Экономика, МЖБ, менеджмент, маркетинг -Бухгалтерлік есеп және аудит

6.Бухгалтерлік есеп:Қаржы -Бухгалтерлік есеп

7.ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есеп:Қаржы -ҚЕХС бойынша бухгалтерлік  есеп  

8.Ауыл шаруашылығын дағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктері:Есеп және аудит

9.Саудадағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктері:Есеп және аудит

10.Туризмдегі бухгалтерлік есеп ерекшеліктері:Есеп және аудит

11.Компанияның қаржылық есептемесі:Қаржы -Компаниялардың қаржылық есеп

12.Кәсіби қазақ тілі:Қаржы -Кәсіби қазақ тілі

{/tabs}

Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл

 

175-Abai

Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл

 

Есіңде болсын! - Помните!

Жалған хабарлама жауапкершілігі...

stop-teror

За анонимные сообщения...

EDU NEWS

ҚР БҒМ ресми Telegram-каналы

Официальный Telegram-канал МОН РК

DATABASES

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

Сауалнама - Анкета

 

VIRTUAL TOUR

STAY CONNECTED