Раманова Айгүл Абибуллаевна

ramanova

 

филология ғылымдарының кандидаты

{tab=ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

Тегі ___Раманова

Аты ___Айгүл

Әкесінің аты ____Абибуллаевна

Туылған күні ___ 20.08.1976

Туылған жері ____Қызылорда облысы, Қазалы ауданы

Жалпы еңбек өтілі ____21____ жыл

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі ____10___ жыл

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі ___1___ жыл

Ғылыми дәрежесі ___филология ғылымдарының кандидаты

Байланыс телефоны ____50-83-16

Ұялы телефон ____8-705-7995911; 8-775-6500746

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

{tab=БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

1.«БОЛОН процесінің негізгі принциптерін жүзеге асыру және Қазақстанның жоғары оқу орындарына ECTS жүйесін енгізу» «Ұлттық білім беру сапасын бағалау орталығы» РМҚК 21-23 желтоқсан, 2010

2.«Гуманитарлық мамандықтарға арналған оқу дистанционды технологияларды өңдеу» Қазтұтыну одағы Қарағанды экономикалық университеті 26 қараша, 2010 – 15 ақпан, 2011

 

{tab=СЕМИНАР}

1.«Профессор Н.Ф.Катанов и проблемы тюркологии» ТҮРКСОЙ ұйымының Katilim Belgece (сертификат)Халықаралық конференция, Орал 30-31 мамыр, 2012

2.«Ökologische, technologische und rechtliche aspekte der lebensversorgung» международный симпозиум сертификат Европейский Экологический Форум г. Ганновер, Германия 29-30 қараша, 2012

3.«Теория и практика башкирской филологической науки и филологического образования» сертификат Международная научно-практическая конференция, г.Уфа, Республика Башкортостан 24-26 қазан, 2013

 

{tab=ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ}

1.Раманова А.А. Тәуелдік жалғауының нольдік формасы 10 лет независимости Казахстана: итоги и перспективы развития (материалы международной конференции). Алматы: Университет «Кайнар», 2001.

2.Раманова А.А. Тәуелдік жалғауы жөнінде Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. Алматы, №6, 2001.

3.Раманова А.А. Білім ордаларында ана тіліміздің морфологиясын оқытудың мазмұндық құрамын екшеу жайы ХХІ ғасырдағы білім және ғылым: болашаққа көзқарас. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2001

4.Раманова А.А. Вокатив мәнді тәуелдік жалғаулары «Қазақстан мектебі» журналы №4, Алматы, 2002

5.Раманова А.А. Тәуелдік жалғаудың көнеруі және оның түбірдің өзгеруіне әсері ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. «Аханов тағылымы V» атты халықаралық ғылыми теориялық конференция материалдары. Алматы: Қазақ университеті, №5 (56), 2002.

6.Раманова А.А. Атауыш тұлға ҚР БжҒМ мен ҰҒА-ның Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. Алматы: Ғылым, №4 (134), 2002.

7. Раманова А.А. Тәуелдік жалғаудың түбірге көнеруі, кірігуі арқылы туынды сөздердің жасалуы 19-20 шілде, 2002 ж. Шымкентте өткен Республикалық ғылыми конференцияның материалдары. Шымкент, 2002.

8.Раманова А.А. Түбірге қабаттаса кіріккен тәуелдік жалғаулары 19-20 шілде, 2002 ж. Шымкентте өткен Республикалық ғылыми конференцияның материалдары. Шымкент, 2002.

9.Раманова А.А. Сөз түбіріне кіріккен көптік жалғаулары «Қазақстан мектебі» журналы №2, 2003

10.Раманова А.А. Ғ.Мүсірепов шығармаларындағы атауыш тұлғалардың қолданылуы Ғ.Мүсірепов және әлемдік әдеби процесс. Алматы: Ғылым, 2003.

11.Раманова А.А. Тәуелдік жалғауының мағыналық құрамы «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы №3, Алматы, 2003.

12.Раманова А.А. Тәуелдік жалғаудың көнеруінің тілден алатын орны КазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. Алматы: Қазақ университеті, №5 (67), 2003

13.Раманова А.А. Тәуелдік жалғауының түбірге кірігуі, оның түбірдің, мағынаның өзгеруіне әсері Профессор Н.Оралбаева және тіл білімі мен әдістеме ілімі. Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары. Алматы, 2003.

14.Раманова А.А. Тәуелдік жалғауының түбірге кірігу әрекеті «Лингвистикалық жұма» атты ғылыми-теориялық семинардың материалдары. Алматы: Арыс, 2003

15.Раманова А.А. «Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу» пәні мен техникалық терминдерді аудару мәселесінің өзара байланысы туралы «Көлік-коммуникация кешеніндегі техникалық терминдердің қазіргі жағдайы және аударма мәселелері» атты ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Алматы, 2005

16.Раманова А.А. Қисынды сөйлей білеміз бе? Мемлекеттік тілдің теориялық және практикалық мәселелері: облыстық семинар, конференция және халықаралық конференция материалдары. Орал: Ағартушы баспа-лингвистикалық орталығы, 2005

17.Раманова А.А. Қосымшалардың түбірге кірігуі – грамматикалық дамудың нәтижесі Ахметтану және қазақ филологиясының өзекті мәселелері (республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары). Орал, 2005

18.Раманова А.А. Септік жалғауларының үстеулерді қалыптастырудағы рөлі БҚГА-ның Хабаршысы. Ғылыми журнал. №1-2 (3), Орал, 2006

19.Раманова А.А. Тәуелдік жалғауларының үстеулерді қалыптастырудағы сөзжасамдық қызметі Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру - әрбір азаматтың парызы. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал: «Ағартушы» баспа-лингвистикалық орталығы, 2006

20.Раманова А.А. Қыстырмалар туралы ой үзіктері «Мемлекеттік тіл: білім және саясат» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал: Ағартушы, 2006

21.Раманова А.А. Ғалымның қос еңбегі «Орал өңірі» газеті №41, 8 сәуір, 2008

22.Раманова А.А. Ұстаздардың ұстазы «Жайық ұстазы» газеті 23 сәуір, 2008

23.Раманова А.А. Септік жалғауларының көнеру, кірігу әрекеті Профессор Н.Оралбай және тіл білімі мен әдістеме ілімі. Н.Оралбайдың 80 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция мат. 17 мамыр, Алматы, 2008

24.Раманова А.А. Мәтін лингвистикасына үлес «Ана тілі» газеті №21 (910), мамыр, 2008

25.Раманова А.А. Қисынды сөйлей білудің шарттары Қазіргі қоғамдағы және білім беру саласындағы шешендіктанудың өзекті мәселелері. Республикалық ғылыми-практикалық конференцияның ғылыми мақалалар жинағы. Орал: 2009

26.Раманова А.А. Мақал-мәтелдер құрамындағы этномәдени ақпарат «Жаңа ғасырдағы түркітану: рухани құндылықтарды сақтау және зерттеу мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 22-23 сәуір, Орал, 2009.

27.Раманова А.А.Қосымшалардың көнеру, кірігу әрекетінің түркітануда зерттелу жайы БҚГА Хабаршысы. «Мәдени мұра: тарих, әдебиет, тіл, руханият» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 11 желтоқсан, 2009, 6(11)2009

28.Раманова А.А.Жұрнақтардың түбірге кірігу әрекеті «Ақтан Керейұлы және аймақтық әдебиеттану мәселелері» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Ақтөбе, 2010

29.Раманова А.А.Х.Есенжановтың «Ақ Жайық» шығармасындағы фразеологизмдер табиғаты ІІ Есенжанов оқулары. Ғылыми-тәжірибелік конференциялардың баяндамалары мен мақалалар жинағы. Орал: Ағартушы, 2011

30.Раманова А.А.Карлгашова Г. Ақтөбе өңірі этнотопонимдерінің этнолингвистикалық сипаты БҚГА Хабаршысы. ҚР Тәуелсіздігінің 20 ж. арналған «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың интеллектуалдық ұлт қалыптастырудағы рөлі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 28-29 сәуір, 2011

31.Раманова А.А. Какимова Д.М. Түркі тілдеріндегі әйел есімдеріне тән ерекшеліктер (татар тілінің материалы бойынша) БҚГА Хабаршысы. №3-4 (17), 2011

32.Раманова А.А. Н.Ф.Катанов мұраларындағы қазақ тілі мен әдебиетіне қатысты мәселелер Профессор Н.Ф.Катанов және түркітану мәселелері. Халықаралық ғыл.теор.конф. материалдары. І бөлім. Орал, 2012

33.Раманова А.А. Дипломдық жұмыс дегеніміз не? «Қазақстан жоғары мектебі» журналы №1, 2013

34.Раманова А.А. Мектеп жасына дейінгі балалардың көптілділігі «Қазақстан – 2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 26 сәуір, 2013 жыл, Орал

35.Раманова А.А. Тәуелдік жалғауы мағынасының түркітанудағы зерттелу жайы Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. №2 (1), Алматы, 2013

36.Раманова А.А. Қосымшалардың түбірге кірігу әрекетінің зерттелу жайы Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті Хабаршысы. І бөлім №3 (94), Астана, 2013 

37.Раманова А.А. Махамбет өлеңдеріндегі лингвомәдени бірліктер V Махамбет оқулары. Махамбет Өтемісұлының 210 жылдығына арналған дәстүрлі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал: М.Өтемісов ат. БҚМУ РБО, 2013

 

{tab=ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ}

1.Раманова А.А. Словообразование двух языков Вестник Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына. Серия 1. Гуманитарные науки. Вып. 3. – Филология. Языкознание. Государственный язык.   Бишкек: КНУ, 2008

2.Раманова А.А. Some aspects of ecological education in Kazakhstan Das internationale symposium «Ökologische, technologische und rechtliche aspekte der lebensversorgung». Euro Hannover 2012. 29-30 November 2012.г. Ганновер, Германия

3.Раманова А.А. Қазақ тіліндегі атауыш тұлға табиғаты Актуальные проблемы тюркской и башкирской филологии. Материалы международной заочной научно-практической конференции, посвященной 75-летию ученого и писателя, доктора филологических наук, профессора Рашита Закировича Шакурова.   Уфа: Изд-во БГПУ, 2012. С. 86-95.

4.Раманова А.А. Қазақ және татар тілдеріндегі мақал-мәтелдердің тілдік және стильдік ерекшеліктері Теория и практика башкирской филологической науки и филологического образования. Материалы международной научно-практической конференции. Том 1. Уфа, 2013.

 

{tab=ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ} 

1.Раманова А.А. Қазіргі қазақ тіліндегі сөз түбіріне кіріккен тәуелдік жалғаулары (монография) Қазақ тілі мен әдебиеті, Филология: қазақ тілі Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы, Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы Алматы: Арыс, 2008.

2.Раманова А.А. Қазіргі қазақ тіліндегі сөз түбіріне кіріккен тәуелдік жалғаулары. Монография. 

2-басылым Қазақ тілі мен әдебиеті, Филология: қазақ тілі Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы, Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы Орал: Ағартушы, 2013

 

{tab=ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ}

1.Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы Қазақ тілі мен әдебиеті, Филология: қазақ тілі, Қазақ тілін оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

2.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы Қазақ тілі мен әдебиеті, Филология: қазақ тілі, Қазақ тілін оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

3.Тілдік қатынас негіздері Қазақ тілі мен әдебиеті, Қазақ тілін оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

4.Социолингвистика Филология: қазақ тілі

5.Қазақ әдеби тілінің тарихы Қазақ тілі мен әдебиеті

{/tabs}