Редакциялық баспа орталығы

Жетекшісі: Макұлбаева Акмарал Әдиетқызы

Мекен-жайы: Назарбаев,162

Телефон: 8 (7112) 509445

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Миссия: Баспа қызметін жаңа перспективалы бағыттар мен мамандықтар бойынша жүзеге асыру - басылымдарды шығару, жоғары білікті мамандарды дайындаудың деңгейін арттыру, оқу-тәрбие үдерісіне атсалысу.

Мақсаты: Жоғары сапалы және жедел дайындық, дизайн және басылып шығарылатын ғылыми, әдістемелік, полиграфиялық, басқа да баспа өнімдерін қазіргі заманғы баспа құралдарының жиынтық мүмкіндіктерін барынша пайдалана отырып әзірлеу.

Қызметтің негізгі бағыттары:

- ағымдағы оқу және ғылыми үдерісті, әкімшілік-шаруашылық қызметті және БҚМУ-дың барлық құжат айналымын қамтамасыз ету;

- университеттің ғалымдары мен ОПҚ-ның ғылыми және оқу-әдістемелік құралдарын басып шығару;

- оқу құралдарын, ғылыми жинақтарды, конференция материалдарын шығару;

-кітаптарды, брошюраларды, ақпараттық материалдарды редакциялау; түптеу, макеттеу, университеттің құрылымдық бөлімшелерінен түскен материалдарды баспаға дайындау;

- дизайн, абитуриенттерге арналған жарнамалық буклеттерді көбейту;

- «БҚМУ Хабаршысы» ғылыми журналы мен студенттердің «Өркен» газетін басып шығару.


РОӘК - 2011 

1. Ергалиева Г.А. «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» - 27.04.2011

2. Ергалиева Г.А.. «Өзін-өзі тану пәнінен дәрістер жинағы» - 27. 04.2011

3. Попов М.М. «Симфоническая сюита «Жібек жолы» в переложении для камерного ансамбля скрипачей в сопровождении фортепиано»: Учебное пособие- 27.04.2011.

4. Каиров А.Б., Ниетова А.С. «Іскери қазақ тілі»: Оқу құралы, 10.06.2011

5. Бегеева А.И. «Планиметрияның дәлелдеу есептери»: Оқу құралы, 10.06.2011

6. Медешова А.Б., Мұхамбетова Ғ.Г., Амантурлина Г.К. «Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі»: Оқу құралы, 10.06.2011

7. Ниязбекова А.Б. «Экологическая экспертиза и нормирование»: Учебное пособие, 10.06.2011

 

РОӘК - 2012 

1.  Ниязбекова А.Б. «Химия пәнінен сарамандық жұмыстар»

2. Медешова А.Б., Мұхамбетовалардың Ғ.Ғ. «Turbo Pascal және  Delphi тілдерінде программалау»

3.  Атушеваның М.К. «Алгоритмдік тілде программалау»

4. Ниязбекова А.Б., Утебалиева Б.Е. «Химиялық экология»

 

РОӘК - 2013 

1. Бүркіт О., ф.ғ.к., Ержанова Ұ.Р. «Қазіргі қазақ тіліндегі тілдік құрылымдар» атты оқу құралы (18.02.2013)

2. Қыдыршаев А.С. «Шешендіктану» оқу құралы  (8.05.2013)

3. Жұмағалиева А.Е., Камкиева Ж.С., Мендигалиева Г.М. «Салу есептерін шешудің әртүрлі әдістері» (28.05.2013) 

 

РОӘК - 2014 

1. Жүсіпқалиева Ғ.Қ., Джумашева А.А., Құбаева Б.С. «Мектепте физика курсын оқытудың теориясы мен әдістемесі» оқу құралы (№3 хаттама 17.06.2014 ж.)

2. Ахметова Ұ.Т. «Қазақстанды зерттеген ғылыми қоғамдар мен мекемелер тарихы» оқу құралы (№3 хаттама 17.06.2014 ж.)

3. Журасова А.Ш. «Ежелгі Шығыс елдерінің тарихы» оқулық (РОӘК-нің №3 хаттамасы 17.06.2014 ж.) 

 

РОӘК - 2015 

1. Ахметова Ұ.Т. «Научные общества и учереждения (ХІХ-нач.ХХ вв.): история и деятельность по изучению Казахстана» оқу құралы (23.01.2015 ж. №1 хаттама)

2. Ниязғалиева А.Ә., Тұрғаналиева Г.Г. «Қазақ диалектологиясы» оқу құралы (16.04.2015 ж. №2)

3. Рысбеков Т.З., Бірімжаров Б., Құрманалин С., Жақсығалиев Ж., РысбековаС. «Батыс Қазақстан облысының тарихы» оқу құралы (23.01.2015ж. №1 хаттама)

4. Рысбеков Т.З., Иночкин В., Рысбекова С. «История Западно-Казахстанской области» оқу құралы (23.01.2015 ж. №1 хаттама)

5. Мұқтар «Ә.Қ.Тұлғатану» оқу құралы (16.04.2015 ж. №2)

6. Ержанов М.Е. «Қазақ халық оркестріне арналған аспаптану әдістемесі» оқу құралы  (27.01.2015 ж. №2 хаттама)

7. Ержанов М.Е. «Қазақ халық аспаптар оркестріне арналған шығармалар» оқу құралы (25.05.2015 ж. №5 хаттама)

8. Ержанов М.Е. «Қазақ халық аспаптар оркестріне арналған күйлер» 

оқу құралы (25.05.2015 ж. №5 хаттама)

 

РОӘК -2016

  1. А.Е.Жұмағалиева, Ж.С.Камкиева, М.С.Ерментай, Г.М.Айтенова «Әртүрлі стандартты емес есептерді шешу әдістері» оқу құралы 20.05.2016 ж. №2 хаттама
  2. Ғ.Н.Қисметова, Б.Б.Утегалиева «Профессионально-ориентированный английский язык» оқу құралы (20.04.2016 ж. №2 хаттама)
  3. М.М.Нағымова, А.Б.Жардемова «Қазақ композиторларының қысқаша өмірбаяны» қосымша оқу құралы (29.04.2016 жылғы №1 хаттама)
  4. С.М.Сатағалиева Р.С.Тукенова «Кітапханалар мен ақпарат қызметінің құжатты қорлары» оқу құралы (05.02.2016 ж. №1 хаттама)

 

РОӘК -2017

  1. А.Б.Қайыров, А.С.Ниетова, Г.Ә.Еркеғалиева, Н.Е.Дүйсенғалиева «Мемлекеттік тілде іс жүргізу» оқу құралының толықтырылған екінші басылым 16.06.2017 жылғы №3 хаттама

 

РОӘК -2018

1. Кульжумиева А.А. «Дифференциальные уравнения», оқу құралы, 30.03.2018 ж. № 2 хаттама 

2. Досқалиева Р.Б. «Психологиялық диагностика», оқу құралы, 30.03.2018 ж. № 2 хаттама 

3. Медешова А.Б., Кузьмичева А.Е., Косов В.Н., Карман А. «Физика солнечной системы», оқу құралы, 13.06.2018. ж. №3 хаттама 

4. Тлесова А.Б., Примбетова С.Ч. «Персоналды басқару/Personnel management», оқулық, 07.06.2018 ж. №2 хаттама 

5. Байболсынова Ә.С., Шамгонова Р.Г. «Қазақстан қалаларының тарихы/ The history of the cities of Kazakhstan», оқу құралы, 07.06.2018 ж. №2 хаттама

6. Байбулсинова А.С. «Қазақстанның орта ғасырлар тарихы» 12.12.2018 ж. №1 хаттама

7. Байбулсинова А.С. «History of Medieval Kazakhstan» оқу құралы

12.12.2018 ж. №1 хаттама 

8. Арндт М., Шунайбекова К.М., Фролов И.М. «Deutsch fuer Anfaenger (Немецкий для начинающих)» оқу-әдістемелік құрал, 20.09.2018 ж.№1 хаттама

 

М.Өтемісов атындағы РБО –да басылып шыққан конференциялар жинағы (2018ж.)

1

Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары

Ұлттық бірегейлікті сақтау: теория және қазақстандық тәжірибе

2

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары.

Актуальные проблемы фольклористики и литературного краеведения

3

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары

Дене шынықтыру мен спорт құралдары арқылы ұлт денсаулығын нығайту

4

Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары

«Рухани жангыру» тұжырымдамасы аясында «Қазіргі жастардың келбеті: перспективасы мен инновациялық тұрғысы»

5

Облыстық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

Мектептерде және ЖОО-да инновациялық технологияны қолдану арқылы шетел тілдерін оқытудың теориясы мен практикасы

6

Облыстық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары

Иванов оқулары -2018

7

Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары

«Көркем шығармашылық: заманауи қазақстандық мәдениеттің озық үлгілері, теория, әдіснама және тәжірибе синтезі»атты мәдениет және өнер факультеттің (көркемсурет-графика) құрылғанына 40 жыл толуына орай

8

Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында академик Қажым Жұмалиев мұрасына арналған «Қажым Жұмалиев және қазіргі әдебиеттану ғылымының өзекті мәселелері»

9

ІV облыстық оқу-әдістемелік семинар материалдары

«Профессор Қ.Ж. Мырзағалиевтің педагогикалық мұрасы және заманауи білім беру жүйесі (қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңартылған мазмұны)»Әдіскер ғалым, әдебиет зерттеушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор Қалимолла Жұмағалиұлы Мырзағалиевтің 90 жылдық мерейтойына арналған

 

М.Өтемісов атындағы РБО –да басылып шыққан монографиялар (2018 ж.)

1

Иргалиев А.С.

Социализация личности

2

Балыков Б.А.

Формирование здорового оьраза жизни учащихся младших классов средствами физического воспитания

3

Дюсенгалиева М.Ғ.

Бөкей Ордасындағы сауда-саттық және кәсіпкерлік

4

Мухангалиева Ж. К.

«1966-1985 ж.ж. Батыс Қазақстан ауыл әйелдерінің еңбек және әлеуметтік белсенділігі»

5

Ахонова Г.

Трансформация агропродовольственного комплекса приграничного региона в условиях интеграционных взаимодействий в рамках ВТО ЕАЭС

(на примере Саратовской области РФ и Западно-Казахстанской области РК). Издание второе

6

Ержанова Ұ.Р.

Батыс Қазақстан облысының ономастикалық кеңістігі

7

Байтлесова Н.К.

Двигательная активность как фактор повышения работоспособности преподавателей вузов

8

Гиззатова А.И.

Вопросы теории и практики агропродовольственного рынка Республики Казахстан

9

Мутиев З., Ашимова Р.

Сатыбалды Даумовтың поэтикасы

10

Бекеева Г.А.

Педагог-музыканттың

этномәдени толеранттылығын қалыптастырудың

ғылыми-педагогикалық шарттары

11

Айталиев Е.С.

Sailboat type Wind Turbine / Ветроэнерге-тическая установка парусного типа

12

Тлесова А.Б.,

Примбетова С.Ч.

Қазақстанның ауыл шаруашылығы саласының инновациялық дамуы: қазіргі жағдайы, мәселелері мен болашағы

 

Вестник 1 2018 mini

Вестник 2 2018 mini

Вестник 3 2018 mini

Вестник 42018 mini

Конф материалы mini

Конф. материалы 2

Конф материалы 3 mini

Конф материалы 4 mini

Конф материалы 5 mini

Конф материалы 7 mini

монография

монография 2 mini

Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл

 

175-Abai

Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл

 

Есіңде болсын! - Помните!

Жалған хабарлама жауапкершілігі...

stop-teror

За анонимные сообщения...

EDU NEWS

ҚР БҒМ ресми Telegram-каналы

Официальный Telegram-канал МОН РК

МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

Сауалнама - Анкета

 

ВИРТУАЛДЫ ТУР

БАЙЛАНЫСТА БОЛ