Тіркеу офисі

Бөлім жетекшісі – Кдиргужина Эльмира Меңдіғалиқызы

Тіркеу офисі - студентердің барлық оқу жетістіктерінің тарихын тіркеумен айналысатын қызмет.

Бөлім миссиясы: Студенттердің қабылдануы, тіркелуі және оқу үрдісі туралы барлық ақпараттарды сақтауын, орталықтандырылуын, уақытылы жаңартылуын іске асыру.

Мақсаты: Студенттерің барлық оқу барысындағы жетістіктері туралы жүйелі есеп беру және жеке оқу жоспарын белгілеу.

Міндеттері:

1. Пәндерді тіркеу, орындалу тәртібін және жеке оқу жоспарының траекториясының қалыптасуын, білім беру бағдарламасының игерілуін сапалы ұйымдастыру. 

2. Кредиттік жүйе бойынша оқитын студенттердің оқу жетістіктері туралы академиялық жазбалар мен ақпараттарды қалыптастыру мен жүйелендірудің орындалу тәртібін жетілдіру.

3. Университеттің сапа бағытындағы саясатын іске асыруда белсенді үлес қосу.

Тіркеу және академиялық жазбалар бөлімінің функционалдық міндеттері:

Білім алушылардың пәндерге тіркелу мен қайта тіркелу, оқуға қайта келу мен ауысу шараларын ұйымдастыруға және басқаруға;

білім алушылардың жеке оқу жоспарларын (ЖОЖ) құрастыру мен орындау барысын басқаруға және бақылауға;

профессорлық-оқытушылық құрам бойынша, кредиттік технология бойынша білім алушылардың оқу жетістіктері бойынша (жиналған бағалар мен кредиттер туралы, GPA есептеу және т.б.) академиялық жазбалар мен мәліметтерді жинауға, құрастыруға, басқаруға және сақтауға;

факультет деканаттарымен, кафедралармен, Академиялық мәселелер бойынша департаменттің басқа бөлімдерімен және университеттің басқа да құрылымдық бөлімшелерімен бірге білім алушылар контингенті бойынша статистикалық мәліметтерді жинауға, қорын құрастыруға, басқаруға және ұсынуға;

факультет деканаттарымен, кафедралармен, Академиялық мәселелер бойынша департаменттің басқа бөлімдерімен және университеттің басқа да құрылымдық бөлімшелерімен бірге білім алушылардың оқу жетістіктері, контингентінің есебі мен қозғалысы бойынша талдау жүргізу мен талдамалы (аналитикалық) және статистикалық есептерді құрастыруға;

эдвайзер-кураторлар – академиялық жетекшілер қызметінің жұмысын басқаруға және бақылауға.

Мекен-жайы: Студенттік көшесі 1, №8 оқу ғимараты 405 каб.

Жұмыс телефоны: 50-96-68

МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

СЕРПІН-2050

ВИРТУАЛДЫ ТУР

БАЙЛАНЫСТА БОЛ