Республикалық оқу-әдістемелік кеңес құру туралы бұйрық

Жоғарғы және (немесе) жоғарғы оқу орнынан кейінгі білімнің республикалық оқу-әдістемелік кеңесін және кадрларды даярлау бағыттары бойынша оқу-әдістемелік бірлестіктер құру және олардың қызметтері туралы ережені бекіту туралы бұйрық.

12.10.2018 №562 бұйрық