ЖОО құрылымы

Ректор
Ғылыми кенес
Жұмыс берушілер кенесі
Қоғамдық ұйымдар