Бухгалтерия

Бас есепші: Бегеева Мира Кобландиевна

Бас есепшінің орынбасары: Шанкиева Рима Габдрашовна

Бас есепшінің орынбасары: Бисенова Элеонора Надыбаевна