Шүкірова Айнұр Ұзақбай қызы

shukirova

 

 

аға оқытушы

{tab=ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

ТЕГІ   ШҮКІРОВА 

АТЫ   АЙНҰР

ӘКЕСІНІҢ АТЫ   ҰЗАҚБАЙ ҚЫЗЫ

Туылған күні    27.06.1971ж. 

Туылған жері  БҚО Тасқала ауданы

Жалпы еңбек өтілі  18  жыл

Педагогикалық жалпы  еңбек өтілі  18  жыл

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі  18  жыл

Ғылыми дәрежесі     аға оқытушы

Байланыс телефоны  54 17 89 

Ұялы телефон  8 705 143 07 55

 

{tab=БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

1.«Қазақ биді оқыту теориясы мен әдістемесі»  М.Өтемісов атындағы БҚМУ 11-20  қараша  2003ж. (40с.)

2.Курс повышения квалификации в рамках региональго научно-практического семинара по хореографии. ЗКГУ им.М.Утемисова  26-29 апрель 2004г. (30ч.)

3.«Тарихи-тұрмыстық биді оқыту теориясы мен әдістемесі»  қазақ мемелекеттік қыздар педагогикалық институты. Алматы  қ. 21 сәуір -2 мамыр 2005 ж.

4.«Қазіргі кездегі хороеграфия» М.Өтемісов атындағы БҚМУ 19-21  желтоқсан 2005ж. (18с.)

5.«Оператор ПК» М.Өтемісов атындағы БҚМУ 21-31  қантар  2008ж. (60с) 

6.«Ағылшын тілін  үйрену » М.Өтемісов атындағы БҚМУ 18-31 сәуір 2008ж.

7.«Национальное культурное наследие в контексте современного искусства Казахстана» М.Өтемісов атындағы БҚМУ  29-8-30 қазан  2009ж. (24чс)

8.«Методика преподавания учебных предметов (хореография)». МОиН РК Казахский национальный педагогический университет им.Абая. 7-19 ноябрь 2011г. г.Алматы. 

9.Шара Жиенкулова 100 жылдығына арналған қазақ биінің IV  Республикалық конкурсы шеңберінде өткізілетін шеберлік сыныптарына 2012 жылғы 16-18 мамарда 24 с. көлемінде қатысқаны үшін. Казахский национальный университет. Астана 2012г. 

 

{tab=СЕМИНАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ} 

КОНФЕРЕНЦИЯЛАР

1.«Роль хореографического искусства в эстетическом воспитании личности».  Материалы к областной научно-практической конференции «Расцвет области –расцвет Казахстана». Уральск 2001г.

2.«Становление и развитие профессиональной хореографии в Западно-Казахстанской области» Проблемы и перспективы развития хороеграфического искусства в Западном Казахстане. Материалы региональной научно-практической конференции, посвященный Всемирному Дню танца. (26-29апреля 2004г.) Уральск 2004.

3.«Искусство современного танца». Материалы сборника 65-ой научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава ЗКГУ, посв.Дню Независимости РК. Уральск, 2004.  

4.«Роль искусства в формировании мировоззрения молодежи» Материалы Республиканской научно-практической конференции, посв.Всемирному Дню танца. «Искусство и культура:трибуна молодых». Орал 2005.

5.«История костюма и особенности казахского народного костюма». Материлы международной научно-практической конференции «Наследие и современные проблемы национальной культуры» 21-23апрель 2006г.

6.«Нормативные требования к профессиональной подготовке специалистов-хороеграфов в ВУЗах РК».  Облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 30-31 наурыз 2007ж.

7.«История развития хореографического искусства  в Западно—Казахстанской области». «Батыс Қазақстандағы тарих ғылыми мен білім Дамуының мәселері: ізденістер менміндеттер» тарих ғылымдарының докторы,академик Т.З.Рысбековтың 60 жасқа толуына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал, 2007.Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященный 60-летию доктора историческихнаук, академика Т.З.Рысбекова.  ISBN 9965-748-66-7. Уральск,2007. 98-99стр.

8.«Модель формирования физического развития детей в процессе занятий танцами.»

Би мұрасы және білім берудегі хореография өнерінің заманауи мәселелері.  Шара Жиенкулованың туғанына 100 жыл толуына арналған ғылыми материалдардың жинағы. Астана 2012ж. 215-218 б.

9.«Творчество Шары Жиенкуловой в становлении и развитии школы казахского танца». Материалы международной научно-практической конференции «культура , искусство и наука в современном образовательном пространстве». Уральск 2013г.

Байқаулар

1.Халықаралық «Шабыт» конкурсы. «Арна» ансамбілі - дипломант. Астана 2001ж. 

2.Шары Жиенкуловой  атындағы республикалық 3-ші қазақ би байқауында. Жеке орындаушылықта 2 орынға ие болды.  Орал  2006ж.     

3.«Европа+Азия» халықаралық фестиваль-байқауында М.Өтемісов жаныдағы БҚМУ «Жаухазын» балалар би студиясы (жоғарғы топ ) дипломант атаққа ие болды. Оренбург  2008ж.

4.Облыстық  II –ші «Балауса» фестиваль-байқауында «Жаухазын» балалар студиясының орта тобы 2-ші орынға ие болды.

5.Облыстық III– ші «Балауса» фестиваль- байқауында «Жаухазын» балалар Студиясының орта тобы 1-ші орынға ие болды. 

6.Облыстық III– ші «Балауса» фестиваль- байқауында «Жаухазын» балалар Студиясының кіші тобы 2-ші орынға ие болды. 

 

{tab=ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ}

1.«Роль танцевального искусства в эстетическом воспитании молодежи» Вестник ЗКГУ им.М.Утемисова. Вып. 3(4) 2001г.

2.«Изучение особенностей историко-бытовой хореографии в учебном процессе ВУЗа». Вестник ЗКГУ им.М.Утемисова. Вып. 2 (2) 2003г.

3.«Основные направления профориентационной работы ВУЗов со школами». Научный журнал «Вестник» ЗКГУ им.М.Утемисова. Вып.1. 2006г. 

4.«Детская студия искусств ЗКГУ им.М.Утемисова – системообразующий элемент профессиональной подготовки хореографов». «Алдыңғы педагогикалық тәжірибе мектебі» - «Школа передового педагогического опыта»: Сборник материалов. Орал, 2008ж. 40-42 стр.

5.«Влияние искусства на мировоззрение человека» Ізденіс (Поиск) гуманитарлық ғылымдар сериясы. №4 (1)/ ISSN 1560-1722 Алматы 2011ж. 123-125 б.

6.«Народный танец как фактор сохранения традиций и его воспитательная роль» М.Өтемісов атныдағы БҚМУ «Хабаршы» №1 (49)-2013. 141-144б. 

 

{tab=ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ}

1.«Методические материалы по специальности 060400 «Хореография»». Зап.Каз. ЦНТИ, Уральск,2000г.

2.Курс лекций по дисциплине «История костюма» для студентов специальностей культуры и искусства.Издательский центр ЗКГУ им.М.Утемисова. Уральск 2013г. 10,2 п.л. Тираж 300.

 

{tab=ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ}

1.«Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі» Хореография

2.«Тарихи-тұрмыстық биді оқыту теориясы мен әдістемесі» Хореография

3«Балетмейстер өнері» Хореография

4«Дуәттік-классикалық биді оқыту теорисы мен әдістмесі» Хореография

5«Халық-сахналық бигеоқыту теорисы мен әдістемесі» Хореография

6«Костюм тарихы» Хореография

7«Классикалық би негіздері» Хореография

8«Оқу ансамбль» Хореография

{/tabs}

 

 

 

Brandbook

 

brendbook

EDU NEWS

ҚР БҒМ ресми Telegram-каналы

Официальный Telegram-канал МОН РК

Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл

 

175-Abai

Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл

 

Сауалнама - Анкета

 

Есіңде болсын! - Помните!

Жалған хабарлама жауапкершілігі...

stop-teror

За анонимные сообщения...

ВИРТУАЛДЫ ТУР

МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

БАЙЛАНЫСТА БОЛ