Сарадарова Жаннат Ысмағұлқызы

sardarova

 

педагогика ғылымдарының докторы

{tab=ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

Тегі __Сарадарова

Аты _Жаннат

Әкесінің аты___Ысмағұлқызы

Туылған күні_19.10.1965 ж.

Туылған жері__Гурьев облысы Махамбет селосы

Жалпы еңбек өтілі _26__ жыл

Педагогикалық жалпы  еңбек өтілі_23__ жыл

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі _2__ жыл

Ғылыми дәрежесі __ педагогика ғылымдарының докторы

Байланыс телефоны ____87112505346 

Ұялы телефон _87013193827 

E-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

{tab=БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

4.Сардарова Ж.И. «ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру» (240 сағат) бағдарламасы 30.09–26.10  2013 ж. «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы ҚР білім беру жүйесінің басшы және ғылыми педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты  Алматы  қ.

 

{tab=СЕМИНАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ} 

1.Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Информационно-образовательная среда современного вуза» куәлік 26.02.2013 ж.

2.Семинар-тренинг «Білім берудің сапасын қамтамасыз ету жүйесін өңдеу» сертификат 8.01.2014 ж.

3.Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция «Қазіргі үздіксіз білім беру жүйесіндегі функционалдық сауаттылық: дәстүрлер мен инновациялар» сертификат 2013 ж.

4.Халықаралық конференция «Modern Science: Problems and Perspectives» сертификат 15.04.2013 ж.

 

{tab=ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ}

1.Білім беруді жаңарту  жағдайында  бастауыш мектепті ақпараттандыру-дың әдіснамалық негізі // «Қазіргі кезеңде жаңа формация педагогтарын даярлау: жағдайы, тәжірибесі, перспективалары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары,  Қызылорда -2011 ж.  

2.Бастауыш сынып оқушы-лары үшін ақпараттық біліми ортаның  дидак-тикалық мүмкіндіктері // «Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселелері» тақырыбында «Алтынсарин оқулары -2011» республикалық ғылыми-практика-лық конференциясының материал-дары, 14-15 қазан, Арқалық -  2011 ж.

3.Білім     Білім    беруді жаңарту  жағдайында  бастауыш сынып оқушыларына нәтижеге бағдарланған білім беру  // Қазақстан Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Ы.Алтынсариннің педагогика-лық мұрасы және қазіргі кездегі этномәдени білім мен тәрбие беру мәселелері (170 жылдығына орай»  тақырыбындағы  Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары,  28 қазан, Ақтөбе -2011 ж. 

4.Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін ақпараттық технологияларды меңгеруге дайындау //«Қазіргі білім беру кеңістігіндегі физика-математика ғылымдары-ның ролі» атты III халықаралық ғылыми-теориялық конферен-циясының материалдар жинағы, 2 желтоқсан, Атырау -2011.   Магистрант Р.Даулетовамен авторлық бірлестікте

5.Бастауыш сынып оқушы-ларының шығармашылық  қабілеттерін дамытудың педагогикалық-психоло-гиялық  негізі // Хабаршы № 4, желтоқсан, 2011ж. Атырау мемлекеттік университеті. Магистрант Р.Даулетовамен авторлық бірлестікте

6.Бастауыш сыныпта тұлға-лық-бағдарлы  оқытуды ұйымдастырудың психоло-гиялық-педагогикалық аспектілері // Хабаршы № 4, желтоқсан, 2011ж. Атырау мемлекеттік университеті. Магистрант Ә.А.Абдирахимовамен авторлық бірлестікте

7.Тұлғалық - бағдарлы    оқыту – бастауыш білім беру мазмұнын  жаңарту негізі // Хабаршы № 4, желтоқсан, 2011ж. Ақтөбе мемлекеттік педагогика-лық институты. Магистрант          Ә.А.Абдирахимовамен авторлық бірлестікте

8.Ақпараттық технология-лардың болашақ маман-дарды кәсіби жұмысқа дайындаудағы жетекші ролі // Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдық  мерекесіне  арналған «Мұғалімнің кәсіби дамуы: дәстүрлері мен өзгерістері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферен-циясы материалдары, 5-6 желтоқсан 2011 ж.,  Астана қ.

9.Мектеп оқушыларының өзін-өзі  бағалауын қалыптастырудың педагогикалық –психоло-гиялық негізі // Жастардың ынта-жігері-ғылымға» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция» материалдары, (11 мамыр, 2011 жыл), Атырау инженерлік-гуманитарлық институты. Магистрант             Ә.А.Абдирахимовамен авторлық бірлестікте

10.Бастауыш сынып оқушыларының тілдік қорын байытуда ақпараттық технологияны қолдану ерекшелігі мен тиімділігі  // Жастардың ынта-жігері – ғылымға» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конферен-ция» материалдары, (1 наурыз, 2012 жыл), Атырау инженерлік-гуманитарлық институты. 2 курс студенті А.С.Ғинаятовамен авторлық бірлестікте

11.Бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі бағалау ерекшеліктері // Жастардың ынта-жігері-ғылымға» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция» материалдары, (1 наурыз, 2012 жыл), Атырау инженерлік-гуманитарлық институты. Магистрант                      Ә.А.Абдирахимовамен авторлық бірлестікте

12.Бастауыш сыныпта ақпараттық технологияны қолданудың бүгінгі жағдайы // «Жастардың ынта-жігері – ғылымға» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция» материалдары, (1 наурыз, 2012 жыл), Атырау инженерлік-гуманитарлық институты. Магистрант Р.Даулетовамен авторлық бірлестікте

13.Қазіргі  ақпараттық техно-логиялардың бастауыш сынып оқушыларының танымдық белсенділік-терін  арттырудағы   мүмкіндіктер // Алматы, ҚызПИ -2012. Магистрант Р.Даулетовамен авторлық бірлестікте

14.Жаңа тұрпатты бастауыш мектеп мұғалімі моделі //«Хабаршы» Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,  Алматы, 2012 жыл,

15.Бастауыш сыныпта ақпараттық-коммуникация-лық технологияларды қолдану мазмұны мен әдістемесі // Білім берудегі жаңа технологияны қолданудағы проблемалар және оларды шешу жолдары» облыстық ғылыми –практикалық  конференция материалдары, Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, ( мамыр, 2012 жыл)   

16.Бастауыш сынып оқушыларын шығармашылыққа баулу жолдары // «Жоғары оқу орнындағы білім, ғылым және инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі» атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конфенренция материалдары   Орал, 23-24  қараша 2012 жыл. Магистрант Р.Даулетовамен авторлық бірлестікте

17.Бастауыш сынып оқушыларының ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастырудың лингвистикалық негіздері // Хабаршы № 3, желтоқсан, 2012ж. Атырау мемлекеттік университеті. Магистрант Л.Қ.Сатханбаевамен авторлық бірлестікте

18.Бастауыш мектеп оқушыларының сөйлеу дағдысын қалыптастыру мәселесiнiң зерттелуі  // «Жоғары оқу орнындағы білім, ғылым және инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары   Орал, 23-24  қараша 2012 жыл. Магистрант Л.Қ.Сатханбаевамен авторлық бірлестікте

19.Өзін-өзі басқару жүйесінің студенттердің тұлғалық дамуындағы ролі // «Жоғары оқу орнындағы білім, ғылым және инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары   Орал, 23-24  қараша 2012 жыл. Магистрант А.С.Жақсығалиевамен авторлық бірлестікте

20.Мектепті ақпараттандыру жағдайында болашақ маманның кәсіби дайындығының дидактикалық негізі // «Мұғалімнің кәсіби  дамуы: дәстүрлері мен өзгерістер» атты II халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары  4-5 желтоқсан, Астана қ., 2012 жыл

21.Бастауыш сынып оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастыру ерекшелігі // «Хабаршы» № 4,  2012 жыл М.Өтеміс ов  атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. Аға оқытушы Ж.Ә.Таңатаровамен авторлық бірлестікте

22.Бастауыш сынып оқу-шыларының ақпараттық сауаттылықтарын қалып-тастырудың теориялық негізі // «12 жылдық білім беру жағдай-ында бастауыш сынып мұғалімдерінің функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыру» атты облыстық ғылыми-тәжіри-белік конференциясының материалдары 30 қыркүйек, 2013 жыл Орал қ.

23.Студенттік өзін-өзі басқару жүйесінің мәні мен мазмұндық құрылымы // М.Өтемісовтың 210 жылдығына арналған дәстүрлі «V Махамбет оқулары»  республикалық ғылымы-тәжірибелік конференция  2013 жыл Магистрант А.Жақсығалиевамен авторлық бірлестікте

24.Психолого-педагогическая сущность самореализациии личности «Вестник» ЗКГУ, 2013 г.  № 4, Магистрант А.Жақсығалиевамен авторлық бірлестікте

25.Сущность правового воспитания и его роль в успешной социализации личности трудных подростков // Сборник международной научно-практической конференции «Педагогические технологии в современном образовании» Киев, 2013 г.  Магистрант Г.Құрманғазиевамен авторлық бірлестікте

26.Бастауыш мектепті ақпараттандыру жағдайында  болашақ маманның кәсіби дайындығын арттырудың өзекті мәселелері  // «Жоғары педагогикалық мектепте инновациялық білім беру ортасының мазмұны және ұйымдастыру талаптарын институттандыру» халықаралық ғылыми практикалық конференция материалдары Павлодар, 2014 ж.   

27.Тәрбиесі қиын жасөспірімдердің адамгершілік-құқықтық тәрбиесін ұйымдастырудың негізгі бағыттары «Хабаршы» БҚМУ, 2014 г.,  № 1. Магистрант Г.Құрманғазиевамен авторлық бірлестікте

 

{tab=ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ}

1.Сардарова Ж.И., Тлепбергенова Г. Дидактические возможности современных информационных технологии в условиях модернизации начального образования // Педагогика современности. V Международная научно-практи-ческая конференция «Информа-ционно-образовательная среда современного вуза»V Между-народная научно-практическая конференция «Современная педагогика: методология, теории, практика» Чебоксары 2013 г.

2.Сардарова Ж.И., Абугалиева Г.С. Психолого-педагогические требования соответствия  личности педагога выпоняемой профессиональной деятельности в условиях информатизации образования // Modern Science: Problems and Perspectives Volum 4 International Center for Education  Technology USA, 2013

3.«Модернизация непрерывной практики и внедрение механизмов организации в системе высшего педагогического образования» // Сборник материалов международной научной конференции, Ереван, 2013 г

4.Формирование информационной культуры будущих специалистов-психологов // Сборник заочной научно-практической конференции «Развитие психологической науки в регионах прошлое и современность»  г.Иваново, 9 ноября  2013 года  

5.Формирование информационной культуры школьников в контексте личностно-деятельностной парадигмы // Сборник Всероссийской научно –практической конференции «Мир, личность, исследования», Санкт-Петербург, 14-15 ноября 2013 года

6.Психолого-педагогические аспекты самореализации личности в вузе // Сборник международной научно-практической конференции «Педагогические технологии в современном образовании»   Киев, 2013 г. Магистрант А.Жақсығалиевамен авторлық бірлестікте.

 

{tab=ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ}

Монография

Сардарова Ж.И.  Бастауыш сыныптарда дамытушы компьютерлік ойындарды пайдалану КазИНТИ.- Алматы, 2002. -  5,59 б.т. 100 дана

Сардарова Ж.И.  Білім беруді жаңарту жағдайында бастауыш мектепті ақпараттандырудың тұжырымдамалық негізі Орал, БҚМУ 2014 жыл, 16,1  б.т. 310 дана

 

{tab=Оқу-әдістемелік құралдар} 

Сардарова Ж.И. С.Т.Мұханбетжановамен авторлық бірлестікте Информатика – 2 сынып (Оқу- әдістемелік құрал) Алматы, «Жазушы» 2006.- 2,2 баспа бет.

Сардарова Ж.И. С.Т.Мұханбетжановамен авторлық бірлестікте Информатика – 3 сынып (Оқу- әдістемелік құрал) Алматы, «Жазушы» 2006.- 2,2 баспа бет.

Сардарова Ж.И. Г.Ж.Садуақасова

мен авторлық бірлестікте «Дамыта оқыту» технологиясымен бастауыш сыныптағы тіл сабақтарын жоспарлау оқу-әдістемелік  құрал, Атырау қ, 2010ж,  4,5 б.т.

Сардарова Ж.И. Г.Ж.Садуақасова

мен авторлық бірлестікте Дәстүрлі емес сабақ түрлері негізінде бастауыш оқушыларының шығарма-шылық жұмыстарын ұйымдастыру (ана тілі, қазақ тілі пәндері бойынша)   оқу-әдістемелік  құрал, Атырау қ, 2010ж,  4,5 б.т.

Сардарова Ж.И. 

Р.Қ.Даулетовамен авторлық бірлестікте Ақпараттық коммуникациялық технологиялар арқылы бастауыш сынып оқушыларының шығармашылығын қалыптастыру  Орал, БҚМУ оқу-әдістемелік  құрал,2014 жыл, 

5,6  б.т. 310 дана

Сардарова Ж.И. Тұлғалық бағдарлы оқытудың бастауыш сынып оқушыларының өзін өзі бағалауын қалыптастырудағы дидактикалық мүмкіндіктері Орал, БҚМУ 2014 жыл, 

5,7  б.т. 310 дана

                                          

{tab=ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ}

Жоба атауы: «Білім беруді ақпараттандыру жағдайында мамандарды кәсіби іс-әрекетке дайындау технологиясын жасақтау» (БОПӘ мамандығы негізінде).Жобаның ғылыми жетекшісі: п.ғ. д. Ж.И. Сардарова, 2014ж.

 

{tab=ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ}

1.Современные проблемы науки и начального образования 6М010200 Педагогика и методика начального обучения http://inside.wksu.kz/

2.Методолигия и методика педагогических исследований 6М010200  Педагогика и методика начального обучения http://inside.wksu.kz/

{/tabs}  

 

 

Brandbook

 

brendbook

EDU NEWS

ҚР БҒМ ресми Telegram-каналы

Официальный Telegram-канал МОН РК

Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл

 

175-Abai

Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл

 

Сауалнама - Анкета

 

Есіңде болсын! - Помните!

Жалған хабарлама жауапкершілігі...

stop-teror

За анонимные сообщения...

ВИРТУАЛДЫ ТУР

МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

БАЙЛАНЫСТА БОЛ