Ерниязов Орынгали Наурызбаевич

 

педагогика магистрі

{tab=ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}
Тегі _____________Ерниязов
Аты _____________Орынгали
Әкесінің аты______Наурызбаевич
Туылған күні______10.09.1979.
Туылған жері____ _БҚО., Ақжайық ауд., Қарауылтөбе ауылы_
Жалпы еңбек өтілі __14__ жыл
Педагогикалық жалпы  еңбек өтілі___14___ жыл
Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі __11__ жыл
Ғылыми дәрежесі ______педагогика магистрі
Байланыс телефоны __27-86-00
Ұялы телефон  __8(777)469-45-06
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

{tab=БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}
1.«Бастауыш білім педагогикасы және психологиясы». 3-16.02.2003. Алматы қ., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты.
2.«Жалпы педагогика салалары».18.10.2007-19.10.2007. Ресей. Н.Г.Чернышев атындағы Саратов мемлекеттік университеті. Педагогика институты.
3.«Қашықтан оқыту технологиясы мен әдістемесі». 17.11.2008-17.12.2008. Орал қ., М.Өтемісов атындағы БҚМУ.
4.«Электронное правительство и электронные услуги». 29.10.2011. Астана қ., АҚ «Ұлттық инфокоммуникация холдингі».
5.«Психологические аспекты формирования профессиональной компетентности педагога». 5.11.2011. Орал қ., М.Өтемісов атындағы БҚМУ.
6.«Білім берудегі құзыреттілік тұрғыны жүзеге асыру». Орал-2011. ОПКБАжҚДИ.,  М.Өтемісов атындағы БҚМУ.

{tab=СЕМИНАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}
1.Оқуға мотивацияны арттыру – білім берудің нәтижелі жүргізілуінің басты шарты.    Астана қаласы Л.Гумилев атындағы Евразия институтында өткен конференция жинақтары.  2004.
2.Кредиттік оқыту технологисындағы интерактивтік әдістер.    Университетішілік жас оқытушылардың ғылыми-пратикалық семинар-конференциясының материалдар жинағы. М.Өтемісұлы ат. БҚМУ баспа бөлімі. Орал, 2005.
3.Кіші оқушылардың оқу әрекеті мотивтерін қалыптастыру.
М.Өтемісұлы ат.БҚМУ. Оқытушылар конференциясының жинағы. №4. 2005.
4.Жеке тұлғаның мотивациялық сферасын қалыптастыру және оқу үрдісі.    Абай ат. ҚазҰПУ. Проф. Ә.І.Сембаевтың 100 жыл толуына арналған ғылыми-практикалық конференция материалдары.
Абай ат. қазақ ұлттық педагогика университеті. Алматы 2005.
5.Оқыту үрдісінде интерактивтік әдістерді қолдану ерекшеліктері және студенттердің оқу орнына адаптациясы.    «Жоғары оқу орнындағы инновациялық оқыту технология мен интерактивтік әдістер» республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Орал қ. М.Өтемісұлы ат. БҚМУ баспа бөлімі. Орал, 2006.
6.Бастауыш мектеп мұғалімдерін даярлау жүйесінде оқытудың интерактивтік әдістерін қолданудың маңызы. «Бастауыш білім беру сапасын жетілдірудің ғылыми-әдістемелік мәселелері» атты облыстық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Орал гум. колледжі ғылыми-әдістемелік бөлім. 2006.
7.Кредиттік оқыту технологиясындағы интерактивтік әдістер. «Мозайка» әдісі. М.Өтемісұлы ат. БҚМУ оқытушыларының конференциясының жинағы. №4. 2005ж.
8.Педагогикалық кадрларды дайындауда студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мәселесі    «Педагогикалық оқу орындарында құзіреттілік тұрғыдан білім беруді жүзеге асырудың өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Орал, 2007.
9.Социально-педагогическая деятельность в системе «Учащиеся-педагоги-родители-социальные институты» «Қазіргі білім берудің дамуының әлеуметтік-педагогикалық мүмкіндіктері мен перспективалары» тақырыбына халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. 4.12.2009. 2-томда. Т-1. Орал, М.Өтемісов ат. Баспа орталығы және БАҚ. -250 бет, 42-46 бет.
10.«Құзыреттілікті қалыптастыруда оқытудың интерактивті әдістерін пайдаланудың маңызы». 30.04.2011ж. БҚМУ. «Білім берудегі құзыреттілік және тұлғалық бағдарлы тұрғылар: интеграциялау мәселелері» атты ғылыми-практикалық конференция. Орал,. 2011.
11.Студенттердің академиялық ұтқырлығын ұйымдастырудағы өзекті мәселелер және оқытудың инновациялық технологияларын қолданудың маңызы    «ҚР жоғары оқу орындарындағы академиялық ұтқырлық: тәжірибе және даму мүмкіндіктері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. 4.11.2011.
12.Студенттердің психикалық денсаулығының оқу үлгеріміне ықпалы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 80 жылдығына орай  2012 жылдың 23 қарашасына ұйымдастырылған  «Жоғары оқу орнындағы ғылым мен инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы. 2012ж.
13.12 жылдық білім берудегі мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігінің маңызы «12 жылдық білім беру жағдайында бастауыш сынып мұғалімдерінің функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыру» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал 30-қыркүйек 2013. 163-164бб.

{tab=ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ}
1.Ойын сабақтарының оқу материалын сапалы меңгеруде алатын орны. БҚМУ хабаршысы. Орал, 2003 ж. №3.
2.Оқуға мотивацияны арттыру – білім берудің нәтижелі жүргізілуінің басты шарты. Астана қаласы Л.Гумилев атындағы Евразия институтында өткен конференция жинақтары.  2004.
3.Кредиттік оқыту технологисындағы интерактивтік әдістер.    Университетішілік жас оқытушылардың ғылыми-пратикалық семинар-конференциясының материалдар жинағы. М.Өтемісұлы ат. БҚМУ баспа бөлімі. Орал, 2005.
4.Кіші оқушылардың оқу әрекеті мотивтерін қалыптастыру.
М.Өтемісұлы ат.БҚМУ. Оқытушылар конференциясының жинағы. №4. 2005.
5.Жеке тұлғаның мотивациялық сферасын қалыптастыру және оқу үрдісі.    Абай ат. ҚазҰПУ. Проф. Ә.І.Сембаевтың 100 жыл толуына арналған ғылыми-практикалқ конференция материалдары.
Абай ат. қазақ ұлттық педагогика университеті. Алматы 2005.
6.Оқыту үрдісінде интерактивтік әдістерді қолдану ерекшеліктері және студенттердің оқу орнына адаптациясы.    «Жоғары оқу орнындағы инновациялық оқыту технология мен интерактивтік әдістер» республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Орал қ. М.Өтемісұлы ат. БҚМУ баспа бөлімі. Орал, 2006.
7.Бастауыш мектеп мұғалімдерін даярлау жүйесінде оқытудың интерактивтік әдістерін қолданудың маңызы.    «Бастауыш білім беру сапасын жетілдірудің ғылыми-әдістемелік мәселелері» атты облыстық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Орал гум. колледжі ғылыми-әдістемелік бөлім. 2006.
8.Кредиттік оқыту технологиясындағы интерактивтік әдістер. «Мозайка» әдісі. М.Өтемісұлы ат. БҚМУ оқытушыларының конференциясының жинағы. №4. 2005ж.
9.Педагогикалық кадрларды дайындауда студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мәселесі    «Педагогикалық оқу орындарында құзіреттілік тұрғыдан білім беруді жүзеге асырудың өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Орал, 2007.
10.Социально-педагогическая деятельность в системе «Учащиеся-педагоги-родители-социальные институты» «Қазіргі білім берудің дамуының әлеуметтік-педагогикалық мүмкіндіктері мен перспективалары» тақырыбына халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. 4.12.2009. 2-томда. Т-1. Орал, М.Өтемісов ат. Баспа орталығы және БАҚ. -250 бет, 42-46 бет.
11.«Құзыреттілікті қалыптастыруда оқытудың интерактивті әдістерін пайдаланудың маңызы». 30.04.2011ж. БҚМУ. «Білім берудегі құзыреттілік және тұлғалық бағдарлы тұрғылар: интеграциялау мәселелері» атты ғылыми-практикалық конференция. Орал,. 2011.
12.«Оқытудың интерактивті әдістері студенттердің оқуға мотивациясын арттыру құралы ретінде». «Білім және ғылым». БҚАТУ. Орал., 2011ж. № 1 (22) 
13.«І курс студенттерінің оқу орнына адаптациясы және топ ішіндегі психологиялық хал-ахуал». «Білім және ғылым». БҚАТУ. Орал., 2011ж. № 1 (22) 
14.Студенттердің академиялық ұтқырлығын ұйымдастырудағы өзекті мәселелер және оқытудың инновациялық технологияларын қолданудың маңызы    «ҚР жоғары оқу орындарындағы академиялық ұтқырлық: тәжірибе және даму мүмкіндіктері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. 4.11.2011.
15.Студенттердің психикалық денсаулығының оқу үлгеріміне ықпалы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 80 жылдығына орай  2012 жылдың 23 қарашасына ұйымдастырылған  «Жоғары оқу орнындағы ғылым мен инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы. 2012ж.
15.12 жылдық білім берудегі мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігінің маңызы «12 жылдық білім беру жағдайында бастауыш сынып мұғалімдерінің функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыру» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал 30-қыркүйек 2013. 163-164бб.
16.«Профессиональная социализация студентов в условиях высшего учебного заведения». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (онлайн). «ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ». Саратов (Ресей) –
Орал (Қазахстан Республикасы), - Симферополь (Украина) - Германия, Дюссельдорф. 20.02. 2014 ж.

{tab=ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ}
1.Бірінші класс оқушыларының оқуға бейімделуі кезеңінде педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастыру. «Баланың мектептегі алғашқы күндері» педагогикалық-психологиялық практикасын ұйымдастыруға әдістемелік көмекші құрал. Педагогика және психология Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі Педагогика, психология М.Өтемісұлы атындағы БҚМУ. Орал, 2003.
2.Дидактика. Дәріс курсы    Педагогика және психология Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі Дидактика М.Өтемісұлы атындағы БҚМУ. Орал, 2005. Мұханбетжанова Ә. Молдагалиев Б.
3.Бастауыш мектеп оқушыларының танымдық қызығушылықтарын арттыруға бағытталған ойындар мен жаттығулар. Педагогика және психология Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі Педагогика, психология    Әдістемелік көмекші құрал. «Ағартушы» баспа-лингв. орталығы. Орал, 2005.   
4.Тәрбие теориясы Педагогика және психология Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі Тәрбие теориясы М.Өтесіов ат. БҚМУ баспасы. 2005 ж. Мұханбетжанова Ә. Молдагалиев Б.
5.Педагогикалық жобалау    Педагогика және психология Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі Педагогика, психология Кредиттік жүйе жағдайында оқытудың инновациялық технологиялары. ЖОО оқытушыларына арналған әдістемелік құрал.  Орал, 2006ж.  6.Әлеуметтік педагог жұмысының әдістемесі. Оқу құралы. Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану Әлеуметтік педагогика Әлеуметтік педагог жұмысының әдістемесі М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы. 2011ж.   
7.Психологиялық зерттеу әдістемелері Педагогика және психология Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі Педагогикадағы зерттеу әдістемелері, Психологиядағы зерттеу әдістемелері, Психологиялық-педагогикалық диагностика М.Өтемісов атындағы БҚМУ. 2013.    
8.Жалпы психология пәнінен тірек сызбалар мен кестелер. Оқу әдістемелік құрал. Педагогика және психология Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі Жалпы психология М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы. 2012ж.   
9.Мектепалды даярлық топтары және бастауыш мектеп оқушыларының танымдық процестерін дамыту ойындары. Педагогика және психология Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі Жалпы психология Әлеуметтік психологиялық тренинг    М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы. 2012ж.   
10.Тренинг. Оқу әдістемелік құрал. Педагогика және психология Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі Әлеуметтік психологиялық тренинг    М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы. 2012ж.   

{tab=ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРЫ}
1.Жалпы педагогика. Оқу құралы. (Дәрістер, электронды тестілеу). Педагогика және психология Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану    Жалпы педагогика Электронды оқу құралы Жәңгір хан атындағы БҚАТУ. Ақпараттық-технологиялық орталық.    5,29мб
{/tabs}


 

Brandbook

 

brendbook

EDU NEWS

ҚР БҒМ ресми Telegram-каналы

Официальный Telegram-канал МОН РК

Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл

 

175-Abai

Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл

 

Сауалнама - Анкета

 

Есіңде болсын! - Помните!

Жалған хабарлама жауапкершілігі...

stop-teror

За анонимные сообщения...

ВИРТУАЛДЫ ТУР

МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

БАЙЛАНЫСТА БОЛ