Құсаинова Дина Жақсығалиқызы

kusainova

 

 

педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

{tab=ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

Тегі       Құсаинова

Аты _______Дина

Әкесінің аты____Жақсығалиқызы

Туылған күні______31.07.1971

Туылған жері___РФ, Самара облысы

Жалпы еңбек өтілі _21_____ жыл

Педагогикалық жалпы  еңбек өтілі___21____ жыл

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі ___8_____ жыл

Ғылыми дәрежесі ____педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

Байланыс телефоны __51-51-56 

Ұялы телефон _8 777 444 0731; 8 702 88 66 034  

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

{tab=БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

1.«Педагогикалық шеберлік мектебі» бағдарламасы бойынша 72 сағат курсы 2009 жылдың 8 қаңтарынан 25 қаңтар аралығында өтті. // Халықаралық бинес-мектебі Тұрар Рысқұлов ат. Қазақ экономикалық университеті. – Біліктілікті арттыру туралы куәлігі № 129.

2.Орал қаласында 2010 жылдың 21 желтоқсанынан 23 желтоқсан аралағында «Болон процесінің негізгі принциптарын жүзеге асыру және Қазақстанның жоңары оқу орындарына ECTS жүйесін енгізу» атты семинарда біліктілігін арттыру курсы өтті. – Біліктілікті арттыру туралы сертификат.

 

{tab=ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ}

1.Жоғары оқу орындарының орыс бөлім студенттерінің сөздік қорын мамандыққа байланысты байыту мәселесі. //“Түркітану мәселелері: бүгіні мен болашағы” атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2001. – Б 228-232.

2.Қазақ тілін орыс аудиториясында оқытуда шәкірттің сөздік қорын байыту ісінде орыс ғалым-әдіскерлерінің түйіндерін ескеру жайы. //“ХХІ ғасырдағы білім және ғылым: болашаққа көзқарас” атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2001. – Б 211-212.

3.Сөздік қорды байыту мәселесі. // Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 70 жылдығына арналған “Қазақстан дамуының қазіргі жағдайындағы ғылым және білім беру: тәжірибесі, мәселелері және перспективалары” атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Орал, 2002. – Б 17-18.

4.Сөздік қорын байыту мәселесі туралы әдістемелік ой-пікірлер. // ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. – Алматы, 2002. – № 4 (55). – Б 150-154.

5.Қазақ терминологиясы теориясының дамуындағы профессор Өмірзақ Айтбаевтың рөлі. // Қазақ тілі сөзжасамы бойынша жаңа зерттеулер. Республикалық ғылыми конференцияның материалдары. – Шымкент, 2002. – Б 27-31.

6.Қазақ терминологиясының дамуы мен қалыптасуы. // Қазақ тілі сөзжасамы бойынша жаңа зерттеулер. Республикалық ғылыми конференцияның материалдары. – Шымкент, 2002. – Б 48-52.

7.Қазақ тілін екінші тіл ретінде оқыту әдістемесінің негізін қалаған ғалым. //“Профессор Н.Оралбаева және тіл білімі мен әдістеме ілімі”. Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. – Алматы, 2003. – Б 93-97.

8.Ш.Х.Сарыбаев еңбектеріндегі сөздік қорды байыту мәселелері. // Тілтаным. – Алматы, 2003. – № 3 (11). – Б 114-119.

9.Заң факультеті студенттерінің сөздік қорын сөздік жұмысы арқылы байыту. // ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. – Алматы, 2003. – № 7 (69). – Б 28-30.

10.Қазақ ғалымдары сөздік қорды байыту туралы.

11.Студенттердің заң мамандығы бойынша сөздік қорын дебат арқылы дамыту. // ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. –Алматы, 2005. – № 4 (86). – Б 123-126.

12.Студенттердің сөздік қорын заң терминдерімен диспут арқылы дамыту. //“Көлік-коммуникация кешеніндегі техникалық терминдердің қазіргі жағдайы және аударма мәселелері” атты ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Алматы, 2005. – Б 133-138.

13.Заң факультеті студенттерінің сөздік қорын дамытудағы тиімді әдістер. // ЕҰУ хабаршысы. – Астана, 2005. – №1 (41). – Б 166-171.

14.Студенттердің сөздік қорын заң терминдерімен байытуда антонимдермен жұмыс. //“Білім саласын ақпараттандырудың жаңа технологиялары” атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Алматы, 2005. – Б 90-93.

15.Студенттердің заң мамандығы бойынша сөздік қорын дамытудағы жалпы дидактикалық ұстанымдардың рөлі. // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. – 2006. – №1(11). – Б 72-74.

16.Орыс бөлім студенттерінің заң мамандығы бойынша сөздік қорын дамытудың тәрбиелік мәні. // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. – 2006. – №1 (11). – Б 80-82.

17.Студент-заңгерлердің сөздік қорын дамытуда фразеологизмдердің алатын орны  . //“Қайнар” университетінің хабаршысы. – 2006. – №1/2 (44). – Б 69-75.

18.Студенттердің заң мамандығы бойынша сөздік қорын іскерлік ойындар арқылы дамыту. //“Қайнар” университетінің хабаршысы. – 2006. – №2/1 (45). –Б 74-79.

19.Заң терминдерін сөзжасамдық ерекшеліктер бойынша семантикаландыру. //«Профессор Н.Оралбай және тіл білімі мен әдістеме ілімі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Алматы, 17 мамыр, 2008. – Б 330-337.

20.Студенттердің сөздік қорын заң терминдерімен байытуда синонимдермен жұмыс. // Профессор Б.Сағындықұлының 70 жылдығына арналған «Түркі әлемі: тіл, қоғам, мәдениет» атты халықаралық ғылыми­теориялық конференция материалдары. – Алматы, 25­26 мамыр, 2009. – Б 484-488.

21.Заң терминдерін мәтіндер арқылы меңгертудің жолдары. // Ұлағат. – 2009. – № 5. – Б 79-89.

22.Кәсіби қазақ тілін іскерлік ойындар арқылы дамытудың жолдары. // Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде. – 2009. – № 9. – Б 15-23.

23.Кәсіби қазақ тілін оқытуда жоғары белсенділікті дамыту әдістерін қолдану мәселесі. // ҚазҰПУ Хабаршысы. Педагогика және психология журналы. – 2010. – № 2. – Б 134-136.

 

{tab=ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ}

1.Типтік оқу бағдарламасы. Салыстырмалы грамматика. 050121 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы үшін (Еңбек көлемі – 2 кредит (90 сағат).

2.Заңгерлердің сөздік қорын мамандыққа қатысты дамыту әдістемесі (монография). – Астана, 2007. – 196 б. (ISBN 9965-472-48-3).

3.«Жаңа толқын». І деңгей мемлекеттік тілді жеделдете үйретуге арналған оқу-әдістемелік кешен. Негізгі оқулық. – Астана, 2007. – 142 б. (ISBN 9965-822-19-0)

4.«Жаңа толқын». ІІ деңгей мемлекеттік тілді жеделдете үйретуге арналған оқу-әдістемелік кешен. Негізгі оқулық. – Астана, 2007. – 142 б. (ISBN 9965-822-20-4)

5.«Жаңа толқын». ІІІ деңгей мемлекеттік тілді жеделдете үйретуге арналған оқу-әдістемелік кешен. Негізгі оқулық. – Астана, 2007. – 142 б. (ISBN 9965-822-21-2)

6.«Жаңа толқын». І деңгей мемлекеттік тілді жеделдете үйретуге арналған оқу-әдістемелік кешен. Оқу сөздігі. – Астана, 2007. – 52 б. (ISBN 9965-822-26-3)

7.«Жаңа толқын». ІІ деңгей мемлекеттік тілді жеделдете үйретуге арналған оқу-әдістемелік кешен. Оқу сөздігі. – Астана, 2007. – 48 б. (ISBN 9965-822-24-7)

8.«Жаңа толқын». ІІІ деңгей мемлекеттік тілді жеделдете үйретуге арналған оқу-әдістемелік кешен. Оқу сөздігі. – Астана, 2007. – 54 б. (ISBN 9965-822-22-0)

9.«Жаңа толқын». І деңгей мемлекеттік тілді жеделдете үйретуге арналған оқу-әдістемелік кешен. Грамматикалық анықтағыш. – Астана, 2007. – 40 б. (ISBN 9965-822-27-1)

10.«Жаңа толқын». ІІ деңгей мемлекеттік тілді жеделдете үйретуге арналған оқу-әдістемелік кешен. Грамматикалық анықтағыш. – Астана, 2007. – 32 б. (ISBN 9965-822-25-5)

11.«Жаңа толқын». ІІІ деңгей мемлекеттік тілді жеделдете үйретуге арналған оқу-әдістемелік кешен. Грамматикалық анықтағыш. – Астана, 2007. – 22 б. (ISBN 9965-822-23-9)

12.Русский язык (корректировочный курс): Учебное пособие. – Алматы, 2009. – 195 с. (ISBN 978-601-225-094-7)

 

 

{tab=ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ}

1.Дельфи Информатика 

2.Қазақ тілі Орыс тілі мен әдебиеті Слайдтың атау

3.Орыс тілі ПжП 

4.Мемлекеттік тілде ңсқағаздарын жүргізу Математика, информатика 

5.Кәсіби қазақ тілі ДМӨ, ХӨ 

6.Кәсіби орыс тілі Филология: қазақ тілі мен әдебиеті 

7.Орыс әдебиеті Филология: қазақ тілі мен әдебиеті 

{/tabs} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

ВИРТУАЛДЫ ТУР

БАЙЛАНЫСТА БОЛ