Мухангалиева Жанар Кажмуханбетовна

muhangalieva 

тарих ғылымдарының кандидаты

{tab=ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

Тегі Мухангалиева

Аты Жанар

Әкесінің аты Кажмуханбетовна

Туылған күні 21.02.1982

Туылған жері Ақжайық ауданы Есенсай ауылы

Жалпы еңбек өтілі 11 жыл

Педагогикалық жалпы  еңбек өтілі 12 жыл

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі 12 жыл

Ғылыми дәрежесі тарих ғылымдарының кандидаты

Байланыс телефоны 8(7112) 26-78-88

Ұялы телефон _87757490484; 87058727784 

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skype, twitter, facebook

  

 

{tab=БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ} 

1. «Сыни тұрғыдан оқу мен жазу» жобасы шегінде 35 аудиториялық сағаттық курс, «Сыни тұрғыдан оқу мен жазу» жобасы бойынша қазақстандық ассоциация, шілде, 2004 жыл;

2. Ағылшын тілі курсы, «Andas» оқыту орталығы, 2006 жыл;

3. «Оқу үрдісінде оқытудың ақпараттық-коммуникативтік технологияларын және құралдарын пайдалану» атты курсы, М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың үздіксіз білім беру орталығы, 2007 жыл;

4. «ДК операторы» курсы, М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың үздіксіз білім беру орталығы, 2009 жыл;

5. «Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу» курсы, М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың үздіксіз білім беру орталығы, 2011 жыл;

6. «Электрондық үкімет және электрондық қызметтер» курсы, 2011 жыл.

7. «Қазіргі дінтанудың өзекті мәселелері» курсы, БҚО Дін істерінің басқармасы және М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың үздіксіз білім беру орталығы, 1-17 қыркүйек, 2013 жыл.

8. «Өрлеу» біліктіліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ-нан Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілікті арттыру курсын (240 сағат) тәмамдап, 2014 ж. 8 қарашада сертификат алдым және әлемнің үздік ресурстарына кіріспе жасаған және олардың қолданылуын үйреткен Elsevier BV компаниясының курсына қатысып, сертификат алдым.

9. 2015 жылғы 2 ақпан – 20 наурыз аралығында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы Кембридж университетінің Білім беру факультетімен бірлесіп әзірлеген Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасы негізінде дайындалған педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылық құрамы қатарынан тренерлерді оқыту бағдарламасы бойынша 232 академиялық сағат көлеміндегі курсты аяқтап, сертификат алдым.

10. 2015 жылғы 6 сәуір – 25 сәуір аралығында «Педагогика және психология» мамандығының 06403 тобы мен «Информатика» мамандығының 04311 тобына «Новые подходы в преподавании и учении» курсын жүргіздім.

 

{tab=СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

1. 2005-2006 оқу жылындағы М.Өтемісов атындағы БҚМУ-нің жас ғалымдар және студенттердің ғылыми конференциясы. Материалдар жинағы. Сәуір, 2006. 

2. Ғасырлар тоғысындағы түркілер өркениеті: саясат, экономика және мәдениет: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Материалдар жинағы. 2007.

3. Батыс Қазақстандағы тарих ғылымы мен білім дамуының мәселелері: ізденістер мен міндеттер: тарих ғылымдарының докторы, академик Т.З. Рысбековтың 60 жасқа толуына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Материалдар жинағы. Маусым, 2007.

4. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы мен жоғарғы мектеп міндеттері: М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 75-жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Материалдар. 2007.

5. «Жаһандану жағдайындағы Қазақстанның ұлтаралық келісімінің тарихы» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция. Материалдар жинағы. 22 қараша 2010ж.

6. «Озық педагогикалық тәжірибе мектебі». Материалдар жинағы. 6 маусым, 2011ж.

7. «Х.Доспанова – қазақтың тұңғыш ұшқыш қызы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Материалдар жинағы. 4 мамыр, 2012.

8. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 80 жылдығына орай «Жоғары оқу орнындағы білім, ғылым және инновация: кешегісі, бүгіні және кешегісі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Материалдар жинағы. 23 қараша 2012 ж.

9. Modern Science: Problem and Perspectives. International Conference.Volum 4. Las Vegas, NV, USA. Материалдар жинағы мен сертификат. April 15, 2013.

10. Вторая Всероссийская научно-практической конференция «Народы Южного Урала на страже  Родины». Сборник материалов. 23 февраля 2013г.

11. «Жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам» және «Қазіргі Қазақстандық жастар мәселелері» атты республикалық студенттік ғылыми-практикалық конференция. Материалдар жинағы. 15-16 наурыз 2013ж. 

12. «Жаңа ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Материалдар жинағы. 5 желтоқсан, 2013ж.

 

{tab=ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ}

1. Мухангалиева Ж.К. 1966-1975 жылдардағы Батыс Қазақстанның ауыл шаруашылығының дамуындағы еңбеккер әйелдердің ролі. // БҚМУ Хабаршысы, 2006 жыл, №4.

2. Мухангалиева Ж.К. 1966-1985 жылдардағы Батыс Қазақстан облысының партия, кеңес органдарындағы әйелдерді қоғамдық-шаруашылық қызметтерге тарту. // Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің хабаршысы. Алматы, 2008 жыл, №3 105-108 бб.

3. Мухангалиева Ж.К. Батыс Қазақстанның ХХ ғасырдың 60-80 жылдардағы аграрлық дамуындағы еңбеккер әйелдердің орны (тарихнамалық мәселе). // БҚМУ Хабаршысы, 2008 жыл, №4.

4. Мухангалиева Ж.К. Ауыл шаруашылығына әйел мамандарын даярлау (1966-1985 жж.). // Қазақ тарихы ғылыми - әдістемелік журнал. 2009 жыл, №5.

5. Мухангалиева Ж.К. 1960-1980 жылдардағы мемлекеттегі аграрлық саясат, оның Батыс Қазақстанда жүзеге асу бағыттары. // Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының хабаршысы – Орал, 2009 ж., №4.

6. Мухангалиева Ж.К. Жайық өңірі тарихынан (шығыс, батыс, орыс деректері негізінде). // Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. Ғылыми журнал. Он сегізінші шығарылым. 2012ж., №3.

7. Мухангалиева Ж.К. Жайық өңірі тарихына деректанулық талдау. // БҚМУ Хабаршысы, 2012 жыл, №3.

8. Мухангалиева Ж.К., Омарова А. Батыс Қазақстан облысының әулиелік қорымдары: тарихы, тағылымы. // БҚМУ Хабаршысы, 2012 жыл, №4.

9. Мухангалиева Ж.К. Ә.А.Диваевтың этнографиялық зерттеулеріне деректанулық талдау. // М.Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. - Орал, №4(52)-2013. – 235-244 бб.

10. Қазақстанды зерттеген ғылыми қоғамдар мен мекемелер тарихы (ХІХ-ХХ ғғ.). Электрондық оқыту құралы. - БҚМУ, Орал, 2014.

11. Периодические издания российских научных обществ и учреждений, труды их членов по изучению Казахстана (ХҮІІІ - нач. ХХ вв.): Ретроспективный научно-вспомогательный библиографический указатель. - Уральск: Редакционно-издательский центр ЗКГУ им. М.Утемисова, 2014. - Вып. I. – 135 

 

{tab=ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ} 

ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ

Жоба атауы: «Қазақстанды зерттеген ғылыми қоғамдар мен мекемелер: тарихы, зерттеу бағыттары, маңызы (XVIII-XX ғғ. бас кезеңі)» атты ҚР БжҒМ ҒК қаржыландыратын ғылыми-зерттеу жобасы бойынша жұмыс тобының ғылыми қызметкері. 

Жобаның ғылыми бағыты: фундаментальды ғылыми жоба. 

Жыл: 2012-2014 жж. аралығы

 

{tab=ВИДЕОЛЕКЦИЯЛАР ТІЗІМІ} 

1. «Батыс Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында» тақырыбында видеолекция.

 

 

{tab=ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ} 

1. Тарихи өлкетану 5B011400-«Тарих», 5B020300-«Тарих» http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

2. Қазақстанның ежелгі тарихы 5B011400-«Тарих», 5B020300-«Тарих» http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

3 Қазақстанның ежелгі және орта ғасыр тарихы 5B011400-«Тарих», 5B020300-«Тарих» http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

4. Археология 5B011400-«Тарих», 5B020300-«Тарих» http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

5. Этнология http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

6. Қазақ диаспорасы тарихы 5B011400-«Тарих», 5B020300-«Тарих» http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

7. Түркі халықтарының тарихы 5B011400-«Тарих», 5B020300-«Тарих» http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

8. Батыс Қазақстан өңірінің тарихы 5B011400-«Тарих», 5B020300-«Тарих» http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

9. Қазақстан тарихының тарихнамасы 5B011400-«Тарих», 5B020300-«Тарих» http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

 

 

{/tabs}

 

 

Brandbook

 

brendbook

EDU NEWS

ҚР БҒМ ресми Telegram-каналы

Официальный Telegram-канал МОН РК

Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл

 

175-Abai

Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл

 

Сауалнама - Анкета

 

Есіңде болсын! - Помните!

Жалған хабарлама жауапкершілігі...

stop-teror

За анонимные сообщения...

ВИРТУАЛДЫ ТУР

МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

БАЙЛАНЫСТА БОЛ