Кажиахметов Салауат Абайевич

kazhiahmetov

 

Биология магистрі

{tab=СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ}

Тегі ____Кажиахметов

Аты  ____Салауат

Әкесінің аты __Абайевич

Туылған күні __11.06.1984

Туылған жері __БҚО, Казталов ауданы, Ақпәтер ауылы

Жалпы еңбек өтілі __9_ жыл

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі __9____жыл

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі___9__ жыл

Ғылыми дәрежесі ___Биология магистрі 

Байланыс телефоны _87112262093 

Ұялы телефоны ___87014159872, 87775809752

ЕЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

{tab=БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

1.Н.Г.Чернышевский атындағы Саратаов мемлекеттік университеті. «Жаңа білім беру технологиялары». Педагогиканың жалпы тараулары бойынша біліктілікті арттыру курсының сертификаты. 18-19.10.2007 жыл. 

2.Ұлттық аккредиттеу орталығы. «Болон процесі. Институционалдық аккредиттеу барысында жоғары оқу орындарын сырттан бағалау рәсімдерін жүргізу». №63 сертификат.  Ақтау қаласы, 27-28. 10. 2008 жыл.

3.Ресей Халықтар Достығы Университеті. «Магистерская стажировка по инновациям в современной науке». №18844 сертификат. 04-14.11.2009 жыл.

4.«Совершенствование процедуры принятия решений на основе интегрирования подхода к управлению водными ресурсами». 09.12.2009 жыл.

5.М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. «Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу». 26.01.2011 жыл.

6.М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. «Психологические аспекты формирования профессиональной компетентности педагога». - 05.11.2011 жыл.

7.Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығының сертификаты.

8.М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. «Қазіргі ЖОО-дағы педагогикалық үрдіс». №137 сертификат. 21.01.2014 жыл.

 

{tab=СЕМИНАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ}

1.«Жас ғалым – 2009» облыстық инновациялық жобалар конкурсы. Орал қаласы, 2009 жыл.

2.М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу. Орал, 2012 жыл.

 

{tab=ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ}

1.Кажиахметов С.А. «Топырақтану»пәнібойыншапрактикалықсабақтаржүргізуәдістемесі. // Профессор Е.А. Ағелеуовтың 70-жылдығына арналған аумақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Орал, 4-6 маусым, 2006 жыл. 62-65 беттер.

2.Кажиахметов С.А. Жамалиева Л.С. Есеналиева М.К. «Биоиндикациялықзерттеуәдістері»пәніненлабораториялықсабақтардыөткізуәдістемесі. // «Педагогикалық оқу орындарында құзіреттілк тұрғыдан білім беруді жүзеге асырудың өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. - Орал, 19-20 наурыз, 2007 жыл. 64-65 беттерү

3.Кайсагалиева Г.С., Фартушина М.М., Кажиахметов С.А. «Научно-исследовательскаяработашкольников по биологии». // «Мектеп-ЖОО-мектеп: ынтымақтастық проблемалары және перспективалары» Облыстық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал, 11 сәуір, 2008 жыл. 32-33 беттер.

4.Кажымуратова Ж.С., Есеналиева М.К., Кажиахметов С.А. Жайықөзеніаңғарыныңшөлейтаймағындағыөсімдіктердүниесінегеографиялықталдау. // «Мектеп-ЖОО-мектеп: ынтымақтастық проблемалары және перспективалары» Облыстық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал, 11 сәуір, 2008 жыл. 44-46 беттер.

5.Кажиахметов С.А., Кенесарина К.Х. «ҚМГКО топырақтың құнарлы қабатының агрохимиялық және агрофизикалық қасиеттерін зерттеу әдістері». // «Мектеп-ЖОО-мектеп: ынтымақтастық проблемалары және перспективалары» Облыстық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал, 11 сәуір, 2008 жыл. 42-44 беттер.

6.Сарсенова Б.Б., Кажиахметов С.А. Сопряженностьколичествагумуса в почвахзаповедной степи и почв «Госфонда» Джаныбекскогостационара. // «Актуальные направления развития сельскохозяйственного производства в современных тенденциях аграрной науки». Сборник научных материалов международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, академика А.И. Бараева. Орал, шілде, 2008 жыл. 77-81 беттер.

7.Кажиахметов С.А., Кенесарина К.Х. Студенттерге «Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орны аймағының топырақ қабаттарын сипаттау» тақырыбын ұсыну әдістемесі. // «Ұлттық білім беру жүйесін жаңарту және адам ресурстарының жаңа сапасын қалыптастырудағы оның рөлі». Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Орал, 18-19 мамыр, 2009 жыл. 189-191 беттер.

8.Фартушина М.М., Кайсагалиева Г.С., Кажиахметов С.А., Ахмеденова С.Г. // Свойства и режимы функционирования техноземов КНГКМ и прилегающих территории. «Қазіргі жерге орналастырудың және жерге орналастыру мен кадастр қызметтеріне даярлаудың өзекті мәселелері». Облыстық ғылыми-тәжірибелік семинар. Орал, 2 сәуір, 2009 жыл. 48-52  беттер.

9.Кажиахметов С.А. Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орны аймағының топырақ жамылғысы. // Профессор М.М. Фартушинаның 80 жасқа толуына арналған «Экология мен табиғатты  пайдаланудың қазіргі кездегі көкейтесті мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Орал, 2009. 38-43 бет.

10.Кажиахметов С.А., Кенесарина К.Х. Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орны және жақын маңдағы территорияның топырақ және өсімдік жамылғысының қазіргі жағдайын бағалау. «Жас ғалым – 2009» облыстық инновациялық жобалар конкурсы. Аннотациялар жинағы. Орал, 22 қазан, 2009 ж. 34-35 беттер.

11.Кажиахметов С.А. Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орны аймағының топырақ қабаттарындағы ауыр металдар мөлшері. // Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым. Ғылыми мақалалар жинағы. Орал, 2009 жыл. 95-101 беттер.

12.Кажиахметов С.А. Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орны аймағындағы топырақ қабаттары сулы сығындыларының химиялық құрамы. // Орда орман шаруашылығының 120 жылдығына арналған «Лесоразведение и сохранение биологического и ландшафтного разнообразия аридных экосистем: история, современное состояние и перспективы» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал, 2010 жыл.

13.Кажиахметов С.А. Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орны аймағының өсімдік жабыны. // Иванов оқулары. Профессор В.В. Ивановты, профессор Е.А. Ағелеуовті, доцент А.З. Петренконы, доцент А.Ю. Богдановты еске алуға арналған аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал, 2011. 29-33 беттер.

14.Кажиахметов С.А. «Топырақтану» пәні бойынша оқу-далалық сараманын өткізу әдістемесі. // М. Өтемісов атындағы БҚМУ хабаршысы, Серия Педагогика. 2011. №3 жинақ, 121-125 беттер.

15.Кажиахметов С.А., Кенесарина К.Х. Орал қаласы маңындағы орман қауымдастықтарына флористикалық және геоботаникалық сипаттама беру әдістері. // М. Өтемісов атындағы БҚМУ хабаршысы, Серия Педагогика. 2011. №4 жинақ, 172-177 беттер.

16.Кажиахметов С.А. Дала қауымдастықтарынзерттеуәдістері. М. Өтемісов атындағы БҚМУ хабаршысы, Серия Педагогика. 2012. №2 жинақ, 195-201 беттер.

17.Завадская Л.Н., Кажиахметов С.А. Современные тенденции состояния здоровья школьников. // М.Өтемісұлының 210 жылдығына арналған дәстүрлі «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәірибелік конференция материалдары. 263-266 беттер.

18.Завадская Л.Н., Кажиахметов С.А. Комлексная оценка здоровья школьников-лицеистов. // М.Өтемісұлының 210 жылдығына арналған дәстүрлі «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәірибелік конференция материалдары. 251-253 беттер. 

 

{tab=ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ}

1.Дарбаева Т.Е., Мамышева М.В., Кажиахметов С.А. Антропогенная трансформация пойменных лесов бассейна среднего течения реки Урал в пределах Западно-Казахстанской области. // Вопросы степеведения. Оренбург: Институт степи УРо РАН, 2010. С. 58-63.

 

{tab=ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ}

1.Кажиахметов С.А. «Топырақтану» пәні бойынша лабораториялық жұмыстарды жүргізу әдістемесі. Оқу-әдістемелік құралы. Орал, М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, РБО. 2012 ж. 50 бет.

 

{tab=ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ}

1.Разработка мероприятий по сохранению уникального живого наследия и восстановления природных экосистем Западно-Казахстанской области. 2008 жыл. Кіші ғылыми қызметкер.

2.Устойчивые характеристики и балансовая математическая модель круговорота вещества и энергии в экосистемах Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (на основании 50-летнего мониторинга). 2008 жыл. Кіші ғылыми қызметкер.

3.Устойчивые характеристики и балансовая математическая модель круговорота вещества и энергии в экосистемах Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (на основании 50-летнего мониторинга)». 2009 жыл. Кіші ғылыми қызметкер.

4.Каталог растений ЗКО. 2010 жыл. Кіші ғылыми қызметкер.

5.Проведение научно- исследовательских работ по определению состояния дубрав. 2011 жыл. Кіші ғылыми қызметкер.

6.Комплексное изучение экологического состояния бассейна р. Урал. 2011 жыл. Кіші ғылыми қызметкер.

7.Разработка мероприятий по сохранению уникального живого наследия и восстановления природных экосистем Западно-Казахстанской области. 2011-12 жыл. Кіші ғылыми қызметкер.

8.Биологическая рекультивация нарушенных экосистем Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения и прилегающей территории. 2013 жыл. Ғылыми қызметкер.

 

{tab=ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ}

1.Қолданбалы биология және топырақтану негіздері 5В011300-Биология

2.Топырақтану 5В060800-Экология

3.Топырақ географиясы 5В011600-География

4.Экология және тұрақты даму 5В011300-Биология

{/tabs} 

 

 

Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл

 

175-Abai

Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл

 

Есіңде болсын! - Помните!

Жалған хабарлама жауапкершілігі...

stop-teror

За анонимные сообщения...

EDU NEWS

ҚР БҒМ ресми Telegram-каналы

Официальный Telegram-канал МОН РК

БАЗЫ ДАННЫХ

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

Сауалнама - Анкета

 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР

3D-musei

БУДЬ НА СВЯЗИ